Piibel.NET
Otsing Jh 16:12-15; 2Ms 34:1-9; Tn 2:20-23; 2Kr 13:11-13
(20 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 34 Ja Issand ütles Moosesele: „Raiu enesele kaks kivilauda, esimeste sarnased, ja ma kirjutan laudade peale sõnad, mis olid esimestel laudadel, mis sa purustasid!
Ole hommikuks valmis! Mine hommikul üles Siinai mäele ja seisa seal mu ees mäetipus!
Aga ükski ei tohi koos sinuga üles tulla ja kogu mäel ärgu nähtagu ka mitte kedagi, isegi lambaid, kitsi ja veised ei tohi selle mäe ees karjas olla!”
Siis Mooses raius kaks kivilauda, esimeste sarnased. Ja Mooses tõusis hommikul vara ning läks üles Siinai mäele, nõnda nagu Issand teda oli käskinud, ja võttis kätte need kaks kivilauda.
Ja Issand + Vt 3:14 seletust.   laskus alla pilve sees. Mooses astus seal tema juurde ja hüüdis Issanda nime.
Ja Issand möödus tema eest ning hüüdis: „Issand, Issand on halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest,
kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu, aga kes siiski ei jäta süüdlast karistamata, vaid nuhtleb vanemate patud lastele ja lastelastele kolmanda ja neljanda põlveni!”
Siis Mooses kummardas kiiresti maani, heitis silmili maha
ja ütles: „Issand, kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis käigu Issand meie keskel! Kuigi see on kangekaelne rahvas, anna siiski andeks meie pahateod ja patt ja võta meid oma pärisosaks!”
Taaniel 2 Taaniel hakkas kõnelema ja ütles: „Jumala nimi olgu kiidetud igavikust igavikku! Sest tema päralt on tarkus ja vägi.
Tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid; tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust.
Tema paljastab sügavused ja saladused, tema teab, mis on pimeduses, sest tema juures elab valgus.
Sind, mu vanemate Jumalat, ma kiidan ja ülistan, et sa mulle oled andnud tarkust ja väge ja et sa nüüd oled teinud mulle teatavaks, mida me sinult oleme palunud - oled kuninga asja teinud meile teatavaks.”
Johannese 16 Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda.
Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju.
Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile.
Kõik, mis on Isal, on minu päralt, seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile.
2. Korintose 13 Lõppeks, vennad, olge rõõmsad! Seadke oma asjad korda, laske endid julgustada, olge üksmeelsed, pidage rahu! Küll siis armastuse ja rahu Jumal on teiega!
Tervitage üksteist püha suudlusega! Teid tervitavad kõik pühad!
Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega!