Piibel.NET
Otsing Jh 12,32;Lk 24,(44–49)50–53; 1Kn 8,22–24.26–28; Ps 110;Ilm 1,4–8
(29 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Kuningate 8 Siis astus Saalomon Issanda altari ette kogu Iisraeli koguduse juuresolekul ja sirutas oma käed taeva poole
ning ütles: „Issand, Iisraeli Jumal! Sinu sarnast jumalat ei ole ülal taevas ega all maa peal: sina pead lepingut ja osadust oma sulastega, kes käivad su ees kõigest südamest,
sina oled pidanud oma sulasele, mu isale Taavetile, mis sa temale olid lubanud. Jah, mis sa oma suuga oled kõnelnud, selle oled sa oma käega tõeks teinud, nõnda nagu see täna on sündinud.
Ja nüüd, Iisraeli Jumal, saagu ometi tõeks su sõnad, mis sa oled kõnelnud oma sulasele, mu isale Taavetile!
Aga kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud.
Aga pöördu oma sulase palve ja ta anumise poole, Issand, mu Jumal, et sa kuuleksid kaebehüüdu ja palvet, mida su sulane täna palvetab sinu ees,
Psalm 110 Taaveti laul. Issand ütles minu Issandale: „Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks!”
Sinu võimuse valitsuskepi läkitab Issand Siionist. Valitse keset oma vaenlasi!
Su rahvas on meeleldi valmis su sõttamineku päeval; pühas ehtes ilmub su ette su noorte sõdijate vägi nagu kaste koidu üsast.
Issand on vandunud ja tema ei kahetse seda: „Sina oled preester igavesti Melkisedeki korra järgi!”
Issand on su paremal käel, ta purustab kuningad oma viha päeval.
Ta mõistab kohut rahvaste seas ta täidab kõik laipadega, ta purustab päid laial maal.
Ta joob jõest tee ääres, seepärast ta tõstab oma pea üles.
Luuka 24 Siis ütles Jeesus neile: „Need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese Seaduses ja Prohvetites ja Psalmides minu kohta on kirjutatud.”
Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama
ja ütles neile: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist.
Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.
Teie olete nende asjade tunnistajad.
Ja vaata, mina läkitan teie üle oma Isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt!”
Aga Jeesus viis nad välja kuni Betaaniani ja, tõstes oma käed, õnnistas neid.
Ja see sündis, et neid õnnistades lahkus Jeesus nende juurest ja võeti üles taevasse.
Ja nemad kummardasid teda ja pöördusid suure rõõmuga tagasi Jeruusalemma
ja olid alati pühakojas Jumalat tänades.
Johannese 12 Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde.”
Ilmutuse 1 Johannes - seitsmele + Arv 7, mis läbib kogu Ilmutusraamatut, sümboliseerib täielikkust ja täiuslikkust; 7 kogudust esindavad seega kogu kirikut.   Aasia kogudusele: Armu teile ja rahu temalt, kes on ja kes oli ja kes tuleb, ning seitsmelt vaimult, kes on tema trooni ees,