Piibel.NET
Otsing Ilm 16:1-21
(21 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Ilmutuse 16 Ma kuulsin valju häält templist hüüdvat seitsmele inglile: „Minge ja valage Jumala raevu seitse kaussi välja ilmamaa peale!”
Esimene läks ning valas oma kausi välja maa peale, ning kurje ja tigedaid paiseid lõi inimeste külge, kellel oli metsalise märk ja kes kummardasid tema kuju.
Teine valas oma kausi välja merre, ning see sai otsekui surnu vereks ning iga elus hing meres suri.
Kolmas valas oma kausi välja jõgedesse ja veeallikaisse ning need muutusid vereks.
Ja ma kuulsin vete inglit hüüdvat: „Õige oled sina, kes oled ja kes olid ja kes tuled, sina Püha, et sa nõnda oled kohut mõistnud,
sest nemad on valanud pühade ja prohvetite verd ning verd oled sina andnud neile juua. Nad on seda väärt.”
Ja ma kuulsin altarit ütlevat: „Jah, Issand Jumal, Kõigeväeline, tõelised ja õiged on sinu kohtumõistmised!”
Neljas valas oma kausi välja päikese peale, ning temale anti kõrvetada inimesi tulega.
Ja suur kuumus kõrvetas inimesi ning inimesed teotasid Jumala nime, kellel on meelevald nende nuhtluste üle, ega parandanud meelt, et teda ülistada.
Viies valas oma kausi välja metsalise trooni peale, ning tema kuningriik mattus pimedusse ning nad närisid oma keelt valu pärast
ning teotasid taeva Jumalat oma valude ja paisete pärast, ega parandanud meelt oma tegudest.
Kuues valas oma kausi välja suure Eufrati jõe peale, ning selle vesi kuivas ära, et tee oleks valmis kuningatele päevatõusu poolt.
Ja ma nägin, et lohe suust ja metsalise suust ja valeprohveti suust tuli välja kolm rüvedat vaimu otsekui konnad.
Need ongi need tunnustähti tegevad kurjad vaimud, kes tulevad kogu ilmamaa kuningate juurde neid koguma sõtta Kõigeväelise Jumala suureks päevaks.
Ennäe, ma tulen kui varas! Õnnis on see, kes valvab ning hoiab oma rõivaid, et ta ei käiks alasti ja et ei nähtaks tema häbi!
Ja ta kogus nad kokku paika, mida heebrea keeles hüütakse Harmagedoon + Nimi Harmagedoon tähendab 'Megiddo mägi'.  .
Seitsmes valas oma kausi välja õhku, ning vali hääl kostis templi seest troonilt: „See on sündinud!”
Ja sündis välke ja hääli ja kõuemürinaid ning suur maavärin, millist ei ole olnud sellest ajast, kui inimesed on elanud maa peal. See oli määratu suur maavärin.
Ja suur linn jagunes kolmeks osaks ning paganate linnad varisesid kokku. Ja suurt Paabelit tuletati meelde Jumala ees, et Jumal annaks temale oma raevuviina karika.
Kõik saared põgenesid ning mägesid ei leidunud enam.
Ja suuri raheteri, talendiraskusi, sadas taevast alla inimeste peale, ning inimesed teotasid Jumalat rahenuhtluse pärast, sest see nuhtlus oli väga suur.