Piibel.NET
Otsing Ilm 11:19a,12:1-6a,10ab; Ps 45:7+10,11-12ab,14-15a,15bc-16; 1Kr 15:20-27a; Lk 1:39-56
(40 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 45 Su aujärg, Jumal, on ikka ja igavesti, su valitsuskepp on õigluse kepp.
Kuningate tütreid leidub su kaaslaste seas: kuninganna seisab su paremal käel Oofiri kullas.
Kuule, tütar, ja vaata ning pööra oma kõrv ja unusta oma rahvas ja oma isamaja!
Siis kuningas himustab su ilu; sest ta on su isand; seepärast kummarda teda!
Kuninga tütar on täies auhiilguses oma toas; kuldlõngast on kootud ta rüü.
Kirjudes rõivastes viiakse ta kuninga juurde, neitsid, ta sõbrannad, tuuakse tema järel su juurde.
Nad tuuakse rõõmu ja ilutsemisega, nad lähevad kuninga hoonesse.
Luuka 1 Neil päevil asus Maarja teele ja ruttas mäestikku Juuda linna
ja tuli Sakariase kotta ning teretas Eliisabetti.
Ja sündis, kui Eliisabet kuulis Maarja tervitust, et laps hüppas ta ihus. Ja Eliisabet sai täis Püha Vaimu
ja hüüdis suure häälega: „Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili!
Miks saab mulle osaks, et mu Issanda ema tuleb minu juurde?
Sest vaata, kui su tervituse hääl mu kõrvu kostis, hüppas lapsuke mu ihus rõõmu pärast.
Ja õnnis on naine, kes on uskunud, et läheb täide, mis Issand talle on kõnelnud.”
Ja Maarja ütles: „Mu hing ülistab Issandat
ja mu vaim hõiskab Jumala, minu Päästja pärast,
sest ta on vaadanud oma teenija madaluse peale. Sest vaata, nüüdsest peale kiidavad mind õndsaks kõik sugupõlved,
sest mulle on suuri asju teinud Vägev, ja püha on tema nimi
ja tema halastus kestab põlvest põlveni neile, kes teda kardavad.
Ta on näidanud oma käsivarre kangust, ta on pillutanud need, kes on ülbed oma südame meelelt.
Ta on tõuganud maha võimukad troonidelt ja ülendanud alandlikke,
näljaseid on ta täitnud heade andidega, ent rikkad saatnud minema tühjalt.
Ta on võtnud oma hooleks oma sulase Iisraeli, pidades meeles oma halastust,
nõnda nagu ta on rääkinud meie vanematele, Aabrahamile ja tema järglastele igavesti.”
Ja Maarja jäi Eliisabeti juurde umbes kolmeks kuuks ja pöördus siis tagasi koju.