Piibel.NET
Otsing Ho 11,3;Jh 14,18;Rm 9,31–10,8; 1Tm 2,1–7
(20 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Hoosea 11 Mina õpetasin Efraimi käima, võtsin nad oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha.
Johannese 14 Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde.
Rooma 9 Aga Iisrael, kes taotles õigust Seaduse varal, ei ole Seaduseni ulatunud.
Mispärast? Sellepärast, et nad ei lähtunud usust, vaid arvasid õigeks saavat tegudest. Nad komistasid vastu komistuskivi,
nagu on kirjutatud: „Ennäe, ma panen Siionisse komistuskivi ja pahanduskalju, ja see, kes usub temasse, ei jää häbisse.”
Rooma 10 Vennad, minu südamesoov ja eestpalve Jumala poole Iisraeli laste eest on, et nad pääseksid.
Ma tunnistan neile, et neil on indu Jumala suhtes, kuid mitte tunnetuse kohaselt;
sest nad ei mõista Jumala õigust ning, püüdes kehtestada oma õigust, ei ole alistunud Jumala õigusele.
Sest Seaduse lõpp on Kristus, õiguseks igaühele, kes usub.
Sest Mooses kirjutab Seadusest tuleneva õiguse kohta: „Inimene, kes seda teeb, jääb elama selle kaudu.”
Ent õigus, mis tuleb usust, ütleb: „Ära ütle oma südames: Kes läheb üles taevasse? - see tähendab Kristust alla tooma,
või: Kes läheb alla sügavusse? - see tähendab Kristust üles tooma surnuist.”
Kuid mida see siis ütleb? „Sõna on su lähedal, sinu suus ja su südames.” See on ususõna, mida me kuulutame.
1. Timoteose 2 Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest,
kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges jumalakartuses ja väärikuses.
See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis,
kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele.
Sest üks on Jumal, üks on ka vahemees Jumala ja inimeste vahel: inimene Kristus Jeesus,
kes on iseenese loovutanud lunastushinnaks kõikide eest, tunnistusena selleks määratud ajal.
Selle sõnumi kuulutajaks ja apostliks olen ma pandud - ma räägin tõtt, ma ei valeta -, paganate õpetajaks usus ja tões.