Piibel.NET
Otsing Ef 5,8b.9;Mt 5,13–16; Ef 5,8b–14; Ps 106,24–48;Js 2,1–5
(41 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 106 Pärast nad põlgasid ära kalli maa, ei nad uskunud tema sõna.
Siis nad nurisesid oma telkides ega tahtnud kuulda Issanda häält.
Aga tema tõstis oma käe nende vastu, et neid hukutada kõrbes,
ja et nende seeme langeks paganarahvaste sekka ning neid pillutataks mööda maid.
Siis nad astusid liitu Baal-Peoriga ja sõid surnute ohvreid
ja ärritasid teda oma tegudega, ja nii tungis taud nende kallale.
Siis Piinehas astus esile ja pidas kohut, ja taudile pandi piir.
Ja see arvati temale õiguseks põlvest põlve, igavesti.
Nad vihastasid teda Meriba vee ääres, nõnda et Mooseski sai kannatada nende pärast.
Sest nad tegid ta meele väga kibedaks, nõnda et ta huultele tulid mõtlemata sõnad.
Nad ei hävitanud rahvaid, keda Issand oli neid käskinud hävitada,
vaid nad segasid endid paganarahvastega ning õppisid nende tegusid.
Nad teenisid nende ebajumalaid ja need said neile püüniseks.
Nad ohverdasid oma poegi ja tütreid kurjadele vaimudele
ja valasid süüta verd, oma poegade ja tütarde verd, mida nad ohverdasid Kaanani ebajumalaile. Ja maa reostati veresüüga.
Ja nad rüvetusid oma tegudest ning hoorasid oma eluviisidega.
Siis süttis Issanda viha oma rahva vastu ja tema pärisosa sai jäledaks tema meelest;
ja tema andis nad paganarahvaste kätte ning nende vihamehed valitsesid nende üle.
Ja nende vaenlased rõhusid neid ning nad alandati nende käe alla.
Mitu korda ta kiskus nad välja, kuid nad jäid tõrksalt oma nõu juurde ning said jõuetuks oma pahategude tõttu.
Aga ta vaatas nende kitsikusele, ja kui ta kuulis nende halisemist,
siis ta meenutas oma lepingut nendega ja ta kahetses oma suurt heldust mööda
ning laskis neid leida halastust nende kõikide ees, kes nad olid vangi viinud.
Päästa meid, Issand, meie Jumal! Ja kogu meid paganate seast, et saaksime tänada su püha nime ja kiidelda sinu kiitmisega!
Tänu olgu Issandale, Iisraeli Jumalale, igavesest ajast igavesti! Ja kõik rahvas öelgu: „Aamen! Halleluuja!”