Piibel.NET
Otsing Brk 4:5-12,27-29; Ps 69:33-35,36-37; Lk 10:17-24
(24 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 69 Viletsad näevad seda ja rõõmustavad; teiegi süda, kes nõuate Jumalat, peab elama.
Sest Issand kuuleb vaeseid ega pea halvaks oma vange.
Kiitku teda taevas ja maa, meri ja kõik, mis seal liigub!
Sest Jumal tahab päästa Siioni ja uuesti ehitada Juuda linnad, et nad asuksid sinna elama ja päriksid selle.
Ja tema sulaste järeltulev sugu peab selle saama pärandiks, ja need, kes armastavad tema nime, asuvad sinna elama.
Luuka 10 Aga need seitsekümmend pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid: „Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul!”
Tema ütles neile: „Ma nägin saatanat kui välku taevast maha langevat.
Vaata, ma olen andnud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju.
Ometi ärge rõõmustage sellest, et vaimud teile alistuvad, vaid rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud!”
Selsamal tunnil juubeldas Jeesus Pühas Vaimus ja ütles: „Ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled ilmutanud väetitele! Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda.
Kõik on mu Isa üle andnud mulle ja keegi ei tunne, kes on Poeg, kui vaid Isa, ja kes on Isa, kui vaid Poeg, ja kellele Poeg seda iganes tahab ilmutada.”
Ja omavahel olles ütles Jeesus jüngrite poole pöördudes: „Õndsad on silmad, mis näevad seda, mida teie näete,
sest ma ütlen teile, palju prohveteid ja kuningaid on tahtnud näha, mida teie näete, ega ole näinud, ja kuulda, mida teie kuulete, ega ole kuulnud.”
Baaruk 4 „Ole julge, minu rahvas, „Iisraeli” mälestuse hoidja!
Teid on küll müüdud paganaile, aga mitte hävitamiseks. Et olete Jumalat vihastanud, siis on teid antud vaenlaste kätte.
Sest teie äratasite pahameele temal, kes teid on teinud, ohverdades kurjadele vaimudele, aga mitte Jumalale.
Teie unustasite oma toitja, igavese Jumala, ja kurvastasite oma kasvatajat, Jeruusalemma.
Sest tema nägi Jumala viha tulevat teie peale ja ütles: „Kuulge, Siioni naabrid, Jumal on mulle saatnud suure leina!
Sest ma nägin oma poegade ja tütarde vangistamist, mis Igavese tahtel neid tabas.
Mina kasvatasin neid küll rõõmuga, aga nutu ja leinaga pidin nad ära saatma.
Ükski ärgu rõõmustagu minu pärast, et olen lesknaine ja kõigist maha jäetud! Ma olen üksi jäänud oma laste pattude pärast, sest nad taganesid Jumala Seadusest
Olge tublid, lapsed, ja hüüdke Jumala poole, sest tema, kes seda laskis sündida, peab teid meeles!
Sest nõnda nagu teil oli mõte taganeda Jumalast, nõnda pöörduge nüüd teda otsima kümnekordse innuga!
Sest tema, kes selle õnnetuse teile saatis, toob teile koos päästega igavese rõõmu.”