Piibel.NET
Otsing 5Ms 10,12;1Jh 2,5;Ef 1,3–10; 1Ms 4,17–26
(20 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 4 Ja Kain sai ühte oma naisega, kes jäi lapseootele ja tõi ilmale Hanoki; ja ta ehitas ühe linna ning nimetas selle linna oma poja Hanoki nime järgi.
Ja Hanokile sündis Iirad, Iiradile sündis Mehuujael, Mehuujaelile sündis Metuusael, Metuusaelile sündis Lemek.
Ja Lemek võttis enesele kaks naist: ühe nimi oli Aada ja teise nimi oli Silla.
Ja Aada tõi ilmale Jaabali, kes sai nende isaks, kes elasid telkides ja kasvatasid karja.
Ja tema venna nimi oli Juubal, kes sai kõigi kandlelööjate ja vilepuhujate isaks.
Ja Silla tõi ilmale Tuubal-Kaini, kes õpetas sepist taguma kõiki, kes tegid vask- ja raudsepa tööd; ja Tuubal-Kaini õde oli Naama.
Ja Lemek ütles oma naistele: „Aada ja Silla, kuulge mu häält, te Lemeki naised, pange tähele mu kõnet! Jah, haava pärast ma tapan mehe ja verme pärast nooruki!
Kui Kaini pärast makstakse kätte seitse korda, siis Lemeki pärast seitsekümmend seitse korda!”
Ja Aadam sai taas ühte oma naisega, kes tõi ilmale poja ja pani temale nimeks Sett + Nimi Sett meenutab heebrea sõna šat 'panema', 'andma'.  , öeldes: „Jumal andis mulle teise järeltulija Aabeli asemele, kuna Kain ta tappis.”
Ja Setile sündis ka poeg, ja ta pani temale nimeks Enos + Nimi Enos tähendab nagu Aadamgi 'inimene', 'inimsugu'.  . Sel ajal hakati Issanda nime appi hüüdma.
5. Moosese 10 Ja nüüd, Iisrael, mida nõuab Issand, su Jumal, sinult muud, kui et sa kardaksid Issandat, oma Jumalat, käiksid kõigil tema teedel ja armastaksid teda, ja et sa teeniksid Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest,
Efesose 1 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses;
nõnda nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses,
meid ette määrates lapseõiguse osalisteks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heameelt mööda,
tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles Armastatus.
Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine tema armu rikkust mööda,
millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses,
tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud
aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal.
1. Johannese 2 Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas.