Piibel.NET
Otsing 4Ms 24,17;Ilm 22,16;Mk 5,21–24.35–43; 1Mak 4,36–51
(31 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
4. Moosese 24 Ma näen teda, aga mitte nüüd, ma silmitsen teda, aga mitte ligidalt: Jaakobist tõuseb täht, Iisraelist kerkib valitsuskepp. See purustab Moabi oimud ja kõigi Seti poegade pealaed.
Markuse 5 Ja kui Jeesus oli sõitnud paadiga taas vastaskaldale, kogunes suur rahvahulk tema juurde, ning ta oli järve ääres.
Ja tuli üks sünagoogi ülemaid nimega Jairus, langes Jeesust nähes ta jalge ette maha
ja palus teda väga: „Mu tütreke on hinge vaakumas. Oh et sa tuleksid, paneksid käed tema peale, et ta saaks terveks ja jääks ellu!”
Ja Jeesus läks temaga.Ja suur rahvahulk käis temaga kaasas ning tungles ta ümber.
Kui ta alles kõneles, tuldi sünagoogi ülema poolt ja öeldi: „Su tütar on surnud, mis sa enam Õpetajat tülitad!”
Aga Jeesus jättis tähele panemata, mida räägiti, ja ütles sünagoogi ülemale: „Ära karda, usu ainult!”
Ja ta ei lasknud endaga kaasa tulla kedagi peale Peetruse ja Jaakobuse ja Jaakobuse venna Johannese.
Ja nad tulid sünagoogi ülema kotta ning ta nägi käratsemist ja nutjaid ja valjult itkejaid
ja sisse astudes ütles ta neile: „Mis te käratsete ja nutate? Laps ei ole surnud, vaid magab!”
Ja nad naersid tema üle. Jeesus aga ajas kõik välja, võttis kaasa lapse isa ja ema ja oma kaaslased ning läks sinna, kus oli laps.
Ja võttes kinni lapse käest, ütles talle: „Talita kuum!” See on tõlkes: „Tüdruk, ma ütlen sulle, ärka üles!”
Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis; ta oli juba kaheteistkümneaastane. Ja nad hämmastusid üliväga.
Ja Jeesus keelas neid karmilt, et keegi ei tohi saada seda teada, ja käskis anda tüdrukule süüa.
Ilmutuse 22 Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav koidutäht.”
1. Makkabite 4 Juudas ja tema vennad aga ütlesid: „Vaata, meie vaenlased on hävitatud! Mingem nüüd pühamut puhastama ja pühitsema!”
Siis tuli kogu leer kokku ja nad läksid Siioni mäele.
Kui nad nägid, et pühamu oli rüüstatud, ohvrialtar teotatud, väravad põletatud ja et eesõuedes kasvasid põõsad otsekui metsas või mäel ja et külgmised kambrid olid hävitatud,
siis nad käristasid oma riided lõhki, tegid suurt kaebekisa, raputasid tuhka pähe
ja heitsid silmili maha. Ja nad puhusid märguandeks pasunaid ning hüüdsid taeva poole.
Juudas käskis siis mehi minna võitlema kindluses olijate vastu, senikaua kui tema pühamut puhastab.
Ja ta valis nüüd preestreiks niisugused, kes olid laitmatud ja armastasid Seadust.
Need puhastasid pühamu ja viisid rüvetatud kivid rüvedasse paika.
Siis nad pidasid nõu, mida tuleks teha rüvetatud põletusohvrialtariga.
Neile tuli hea mõte: altar lõhkuda, et see ei jääks neile teotuseks, sest paganad olid selle ju rüvetanud. Ja nad lõhkusid altari.