Piibel.NET
Otsing 4Ms 17:16-28
(13 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
4. Moosese 17 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Räägi Iisraeli lastega ja võta neilt kepid, iga perekonna kohta kepp kõigilt nende perekondade vürstidelt, kaksteist keppi; kirjuta igaühe nimi ta kepile,
Leevi kepile kirjuta Aaroni nimi, sest üks kepp olgu ka nende perekondade peamehel,
ja pane need kogudusetelki seaduselaeka ette, sinna, kus ma ennast teile ilmutan!
Siis sünnib, et selle mehe kepp, kelle ma välja valin, hakkab haljendama, ja ma lõpetan enese eest Iisraeli laste nurinad, millega nad on nurisenud teie vastu.”
Ja Mooses rääkis seda Iisraeli lastele, ja kõik nende vürstid andsid temale perekondade kaupa kepi iga vürsti kohta, kaksteist keppi; ja Aaroni kepp oli nende keppide hulgas.
Ja Mooses pani kepid Issanda ette tunnistustelki.
Kui Mooses järgmisel päeval läks tunnistustelki, vaata, siis haljendas Aaroni kepp, mis kuulus Leevi kojale, olles ajanud võsusid ja puhkenud õitsele ning kasvatanud küpseid mandleid.
Ja Mooses tõi kõik kepid Issanda palge eest kõigi Iisraeli laste juurde; nad vaatasid neid ja võtsid igaüks oma kepi.
Ja Issand ütles Moosesele: „Vii Aaroni kepp tagasi seaduselaeka ette, säilitamiseks meenutusmärgina vastupanijaile, ja lõpeta nende nurinad mu ees, et nad ei peaks surema!”
Ja Mooses tegi: nõnda nagu Issand teda käskis, nõnda ta tegi.
Aga Iisraeli lapsed rääkisid Moosesega, öeldes: „Vaata, me heidame hinge, me hukkume, me kõik hukkume!
Igaüks, kes ligineb, kes Issanda elamule ligineb, see sureb. Kas me kõik peame hinge heitma?”