Piibel.NET
Otsing 2Kr 6:11-16; Mk 1:23-28
(12 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Markuse 1 Ja nende sünagoogis oli inimene, kelles oli rüve vaim, ja see kisendas:
„Mis on meil asja sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Kas sa oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes sa oled: Jumala Püha!”
Ja Jeesus sõitles teda: „Jää vait ja mine temast välja!”
Ja rüve vaim lahkus temast teda raputades ja valju häälega kisendades.
Ja nad kõik olid jahmunud, nii et nad arutasid omavahel: „Mis see siis on? Kas uus meelevallaga õpetus? Tema vaid käsutab rüvedaid vaime, ja need kuulavad tema sõna!”
Ja kohe levis kuuldus temast kõikjale kogu Galilea ümbruskonda.
2. Korintose 6 Meie suu on teile avatud, korintlased, meie süda on avardunud.
Teil ei ole meie sees kitsas, vaid teil on kitsas teie oma südames.
Ma ütlen teile kui lastele: Vastutasuks avarduge teiegi!
Ärge hakake vedama võõras ikkes koos uskmatutega! Mis ühist on õigusel ja ülekohtul või mis osadust valgusel pimedusega?
Mis kooskõla on Kristusel Beliariga + Nimi Beliar on tuletatud heebrea sõnast belija'al, mis tähendab 'kasutu', 'tähtsusetu'. Siin on Beliar Jumala vastase nimetus.   või mis osa on usklikul uskmatuga?
Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud: „Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal, ja nemad on minu rahvas.