Piibel.NET
Otsing 2Kr 11:18,21b-30; Ps 34:2-3,4-5,6-7; Mt 6:19-23
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 34 Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus.
Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad.
Ülistage Issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi!
Ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest.
Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi.
Siin see armetu hüüdis, ja Issand kuulis ning päästis tema kõigist ta kitsikustest.
Matteuse 6 Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!
Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta!
Sest kus su aare on, seal on ka su süda.
Silm on ihu lamp. Kui su silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis.
Kui su silm on aga vigane, on kogu su ihu pimedust täis. Kui nüüd valgus sinu sees on pime, kui suur on siis pimedus?
2. Korintose 11 Aga et paljud kiitlevad lihaliku loomuse poolest, siis kiitlen minagi.
Häbi pärast tunnistan, et meie oleme olnud liiga nõdrad.Mida aga keegi söandab - ma räägin rumaluses -, seda söandan minagi.
Nemad on heebrea mehed. Mina ka. Nemad on Iisraeli lapsed. Mina ka. Nemad on Aabrahami sugu. Mina ka.
Nemad on Kristuse teenrid. Ma räägin pööraselt - mina olen rohkem. Ma olen palju rohkem vaeva näinud, palju rohkem vangis olnud, saanud palju enam hoope, tihti olnud surmasuus.
Ma olen juutide käest viis korda saanud ühe hoobi vähem kui nelikümmend,
mind on kolm korda keppidega pekstud, üks kord püütud kividega surnuks visata, kolm korda olen üle elanud laevahuku, terve öö ja päeva olen olnud veevoogudes;
tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes,
töös ja vaevas, tihti valvamises, näljas ja janus, tihti paastumises, külmas ja alasti;
peale kõige muu päevast päeva rahva kokkuvool minu juurde, mure kõigi koguduste pärast.
Kes on nõder, ja mina ei oleks nõder? Keda kiusatakse, ja mina ei süttiks?
Kui tuleb kiidelda, siis ma kiitlen oma nõtruse üle.