Piibel.NET
Otsing 1Ts 1:1-5; Lk 12:13-15, 22-31
(18 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Luuka 12 Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele: „Õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga!”
Jeesus ütles talle: „Inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks?”
Ja ta ütles neile: „Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!”
Aga Jeesus ütles jüngritele: „Seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda,
sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas.
Vaadake kaarnaid - nad ei külva ega lõika, neil ei ole varakambrit ega aita, ning Jumal toidab neid. Kui palju enamat väärt olete teie lindudest!
Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elueale küünra lisada?
Kui te nüüd kõige vähematki ei suuda, mis te siis muu pärast muretsete?
Vaadake lilli, kuidas nad ei ketra ega koo, aga ma ütlen teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui igaüks neist.
Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid, te nõdrausulised!
Ja teiegi ärge küsige, mida süüa või mida juua, ja ärge olge kärsitud,
sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie Isa ju teab, et te seda vajate.
Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi!
1. Tessaloonika 1 Paulus ja Silvanus ja Timoteos - tessalooniklaste kogudusele Jumalas Isas ja Issandas Jeesuses Kristuses: Armu teile ja rahu!
Me täname alati Jumalat teie kõikide eest, meenutades teid oma palvetes, alatasa
meelde tuletades teie teokat usku ja töökat armastust ning vastupidavat lootust meie Issanda Jeesuse Kristuse peale Jumala ja meie Isa palge ees.
Me teame, et teie, Jumalale armsad vennad, olete valitud,
sest meie evangeelium ei ole teie juurde tulnud palja sõnana, vaid ka väes ja Pühas Vaimus ning täieliku veendumusega. Te ju teate ise, missugused me olime teie juures teie heaks.