Piibel.NET
Otsing 1Sm 24:3-21; Ps 57:2,3-4,6 11; Mk 3:13-19
(29 vastet, leht 2 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Markuse 3 Ja ta seadis need kaksteist: Siimona, ja pani talle nimeks Peetrus,
ja Jaakobuse, Sebedeuse poja, ning Jaakobuse venna Johannese, ja pani neile nimeks Boanerges, see on Kõuepojad,
ja Andrease ja Filippuse ja Bartolomeuse ja Matteuse ja Tooma ja Jaakobuse, Alfeuse poja, ja Taddeuse ja Siimon Kananaiose
ja Juudas Iskarioti, kes tema ära andis.