Piibel.NET
Otsing 1Ms 9,13;2Pt 3,7;1Kr 12,27–13,3; Mk 3,31–35
(15 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 9 ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel.
Markuse 3 Siis tulid Jeesuse ema ja ta vennad, ja väljas seistes lasksid nad teda kutsuda.
Ja rahvahulk istus Jeesuse ümber, kui talle öeldi: „Vaata, su ema ja su vennad ja su õed otsivad sind väljas.”
Ent Jeesus vastas neile: „Kes on mu ema ja vennad?”
Ja silmitsedes neid, kes istusid ringis ta ümber, ütles ta: „Ennäe, mu ema ja mu vennad!
Sest kes iganes teeb Jumala tahtmist, see on mu vend ja õde ja ema.”
1. Korintose 12 Teie olete aga Kristuse ihu ning igaüks omast kohast tema liikmed.
Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks, kolmandaks õpetajaiks; seejärel tulevad imeteod, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks.
Ega kõik ole apostlid? Ega kõik prohvetid? Ega kõik õpetajad?
Ega kõigil ole tervendamisandisid? Ega kõik räägi keeli? Ega kõik tõlgenda neid?
Aga taotlege suuremaid armuande!Ja ma näitan teile veel ülevama tee.
1. Korintose 13 Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus.
Ja kui mul oleks prohvetianne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk, nii et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi.
Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi.
2. Peetruse 3 Aga praegusi taevaid ja maad, mis on säilitatud sellesama sõna jõul, hoitakse tule jaoks jumalakartmatute inimeste kohtu ja hukatuse päevaks.