Piibel.NET
Otsing 1Ms 4:16-26; Õp 5:15-6:3
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 4 Ja Kain läks ära Issanda palge eest ning elas Noodimaal + Sõna nod tähendab 'pagulus', vrd salmid 12 ja 14.  , hommiku pool Eedenit.
Ja Kain sai ühte oma naisega, kes jäi lapseootele ja tõi ilmale Hanoki; ja ta ehitas ühe linna ning nimetas selle linna oma poja Hanoki nime järgi.
Ja Hanokile sündis Iirad, Iiradile sündis Mehuujael, Mehuujaelile sündis Metuusael, Metuusaelile sündis Lemek.
Ja Lemek võttis enesele kaks naist: ühe nimi oli Aada ja teise nimi oli Silla.
Ja Aada tõi ilmale Jaabali, kes sai nende isaks, kes elasid telkides ja kasvatasid karja.
Ja tema venna nimi oli Juubal, kes sai kõigi kandlelööjate ja vilepuhujate isaks.
Ja Silla tõi ilmale Tuubal-Kaini, kes õpetas sepist taguma kõiki, kes tegid vask- ja raudsepa tööd; ja Tuubal-Kaini õde oli Naama.
Ja Lemek ütles oma naistele: „Aada ja Silla, kuulge mu häält, te Lemeki naised, pange tähele mu kõnet! Jah, haava pärast ma tapan mehe ja verme pärast nooruki!
Kui Kaini pärast makstakse kätte seitse korda, siis Lemeki pärast seitsekümmend seitse korda!”
Ja Aadam sai taas ühte oma naisega, kes tõi ilmale poja ja pani temale nimeks Sett + Nimi Sett meenutab heebrea sõna šat 'panema', 'andma'.  , öeldes: „Jumal andis mulle teise järeltulija Aabeli asemele, kuna Kain ta tappis.”
Ja Setile sündis ka poeg, ja ta pani temale nimeks Enos + Nimi Enos tähendab nagu Aadamgi 'inimene', 'inimsugu'.  . Sel ajal hakati Issanda nime appi hüüdma.
Õpetussõnad 5 Joo vett oma kaevust, voolavat vett oma allikast!
Kas peaksid su lätted valguma tänavale, su veeojad turgudele?
Kuulugu need ainult sinule, aga mitte koos sinuga võõraile!
Olgu õnnistatud su allikas ja tunne rõõmu oma noorpõlve naisest,
kes on otsekui armas emahirv, kena kaljukits - ta rinnad joovastagu sind igal ajal, eksi alati tema kallistustesse.
Miks peaksid, mu poeg, eksima võõra naise juurde, kaisutama võõramaa naise põue?
Sest mehe teed on Issanda silme ees ja tema paneb tähele kõiki ta jälgi.
Õelat tabavad tema enese süüteod ja teda peetakse kinni tema enese patuköitega.
Ta sureb õpetuse puudusest ja läheb eksiteele suurest rumalusest.
Õpetussõnad 6 Mu poeg, kui oled hakanud käendajaks oma ligimesele, kui oled löönud kätt võõra heaks,
kui oled oma suu sõnade pärast võrku mässitud, oma suu sõnade pärast kinni püütud,
siis tee ometi, mu poeg, enese päästmiseks nõnda, sest sa oled ju sattunud oma ligimese võimusesse: mine, alanda ennast ja anu oma ligimest!