Piibel.NET
Otsing 1Ms 17:1-9; Õp 15:20-16:9
(32 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 17 Kui Aabram oli üheksakümmend üheksa aastat vana, siis Issand ilmutas ennast Aabramile ja ütles temale: „Mina olen Kõigeväeline Jumal, käi minu palge ees ja ole vaga!
Ma teen lepingu enese ja sinu vahel ja teen sind väga paljuks.”
Siis Aabram heitis silmili maha ja Jumal rääkis temaga, öeldes:
„See olen mina! Vaata, mu leping sinuga on, et sina saad paljude rahvaste isaks.
Sinu nime ei hüüta siis enam Aabramiks, vaid su nimi olgu Aabraham + Nimi Aabraham meenutab heebrea sõnu, mis tähendavad 'paljude rahvaste isa'.  , sest ma teen sind paljude rahvaste isaks!
Ma teen sind väga viljakaks ja lasen sind rahvaiks saada, kuningadki põlvnevad sinust.
Ma teen lepingu enese ja sinu vahel, ja sinu soo vahel pärast sind, igaveseks lepinguks sugupõlvedele, et ma olen Jumalaks sinule ja su soole pärast sind.
Ja ma annan sinule ja su soole pärast sind selle maa, kus sa võõrana elad, kogu Kaananimaa, igaveseks omandiks. Ja mina olen neile Jumalaks!”
Ja Jumal ütles Aabrahamile: „Ja sina pead mu lepingut pidama, sina ja su sugu pärast sind põlvest põlve.
Õpetussõnad 15 Tark poeg rõõmustab isa, aga alp inimene põlgab ema.
Rumalus on rõõmuks sellele, kel puudub aru, aga arukas mees käib otse.
Nõupidamiseta nurjuvad kavatsused, aga lähevad korda paljude nõuandjate abiga.
Inimesel on rõõm, kui ta suu oskab vastata, ja sõna õigel ajal - küll see on hea.
Targal läheb elurada ülespidi, et ta pääseks põrgust, mis on all.
Issand kisub maha kõrkide koja, aga ta kinnitab lesknaise raja.
Kurjad kavatsused on Issandale jäledad, aga heatahtlikud sõnad on puhtad.
Kes ahnitseb kasu, jätab oma koja hooletusse, aga kes vihkab meelehead, jääb elama.
Õige süda mõtleb, mida vastata, aga õelate suu purskab kurjust.
Issand on õelatest kaugel, aga ta kuuleb õigete palveid.
Silmade särast rõõmustab süda, hea sõnum kosutab luid-liikmeid.
Kõrv, mis kuulab eluks vajalikku noomimist, jääb tarkade seltsi.
Kes ei hooli õpetusest, põlgab oma hinge, aga kes kuulab noomimist, saab targa südame.
Issanda kartus on tarkuse kool, aga enne au on alandus.
Õpetussõnad 16 Inimesel on küll südamesoovid, aga Issandalt tuleb, mida keel peab kostma.
Kõik mehe teed on ta enese silmis selged, aga Issand katsub vaimud läbi.