Piibel.NET
Otsing 1Mak 4:36-59
(24 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Makkabite 4 Juudas ja tema vennad aga ütlesid: „Vaata, meie vaenlased on hävitatud! Mingem nüüd pühamut puhastama ja pühitsema!”
Siis tuli kogu leer kokku ja nad läksid Siioni mäele.
Kui nad nägid, et pühamu oli rüüstatud, ohvrialtar teotatud, väravad põletatud ja et eesõuedes kasvasid põõsad otsekui metsas või mäel ja et külgmised kambrid olid hävitatud,
siis nad käristasid oma riided lõhki, tegid suurt kaebekisa, raputasid tuhka pähe
ja heitsid silmili maha. Ja nad puhusid märguandeks pasunaid ning hüüdsid taeva poole.
Juudas käskis siis mehi minna võitlema kindluses olijate vastu, senikaua kui tema pühamut puhastab.
Ja ta valis nüüd preestreiks niisugused, kes olid laitmatud ja armastasid Seadust.
Need puhastasid pühamu ja viisid rüvetatud kivid rüvedasse paika.
Siis nad pidasid nõu, mida tuleks teha rüvetatud põletusohvrialtariga.
Neile tuli hea mõte: altar lõhkuda, et see ei jääks neile teotuseks, sest paganad olid selle ju rüvetanud. Ja nad lõhkusid altari.
Aga kivid panid nad templimäele sobivasse paika, seniks kui tuleb prohvet, kes annab nende kohta seletuse.
Siis nad võtsid tahumata kive, nagu Seadus ette näeb, ja ehitasid uue altari, endisega sarnase.
Nad parandasid ka pühamut ja koja sisemust ning pühitsesid õuesid.
Nad valmistasid uued pühad riistad ning viisid templisse lambijala, suitsutusaltari ja laua.
Siis nad suitsutasid altaril ja süütasid lambid, mis olid lambijalal, ja need valgustasid templit.
Ja nad panid laua peale leibu, riputasid ette eesriided ning lõpetasid kõik tööd, mis nad olid ette võtnud.
Aga üheksanda kuu, see on kislevikuu kahekümne viiendal päeval, aastal sada nelikümmend kaheksa, tõusid nad varahommikul
ja ohverdasid seadusekohaseid ohvreid uuel põletusohvrialtaril, mille nad olid teinud.
Just selsamal aastaajal, selsamal päeval, mil paganad olid selle rüvetanud, pühitseti see nüüd uuesti laulude, tsitrite, kannelde ja simblite saatel.
Ja kogu rahvas heitis silmili maha; nad palvetasid ja saatsid tänu selle poole taevas, kes nende töö oli lasknud korda minna.
Nad pühitsesid altarit kaheksa päeva ja tõid rõõmuga põletusohvreid ning ohverdasid tänu- ja kiitusohvreid.
Ja nad kaunistasid templi esikülje kuldvanikute ja kilpidega, tegid uued väravad ja kambrid ning panid neile uksed ette.
Siis oli rahval väga suur rõõm, et paganate häbistus oli kõrvaldatud.
Juudas ja tema vennad ning kogu Iisraeli kogudus seadsid nüüd, et altari pühitsuspäevi pidi hõiskamise ja rõõmuga peetama igal aastal omal ajal kaheksa päeva, alates kislevikuu kahekümne viiendast päevast.