Piibel.NET
Otsing 1Mak 2:49-64
(16 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Makkabite 2 Kui päevad kätte jõudsid, et Mattatias pidi surema, siis ta ütles oma poegadele: „Nüüd on võimust võtnud jultumus ja karistus, häving ja pöörane viha.
Võidelge nüüd, lapsed, Seaduse pärast ja andke oma hinged meie vanemate lepingu eest!
Ja meenutage vanemate tegusid, mida nende põlvkond tegi, siis saate teiegi suure au ja igavese nime!
Eks Aabraham ju leitud katsumuses ustav olevat ja eks see arvatud temale õiguseks.
Joosep pidas oma kitsikuse ajal kinni käsust ja sai Egiptuse isandaks.
Meie esiisa Piinehas, vihastades tõsise vihaga, sai igavese preestriameti lepingu.
Joosua täitis Jumala sõna ja sai Iisraeli kohtumõistjaks.
Kaaleb andis koguduses tunnistuse ja sai pärisosaks maa.
Taavet päris oma halastuse tõttu kuningliku aujärje igaveseks ajaks.
Eelija ägestus tõsiselt Seaduse pärast ja võeti taevasse.
Hananja, Asarja ja Miisael uskusid ja päästeti tulest.
Taaniel oma vagaduses kisti lõvide suust.
Nõnda pidage meeles põlvest põlve, et ükski, kes Issanda peale loodab, ei jää jõuetuks!
Ärge siis kartke patuse mehe sõnu, sest tema au saab sõnnikuks ja ussipuruks!
Täna on ta ülendatud, aga homme teda enam ei ole, sest ta pöördub tagasi põrmu ja tema kavatsus läheb tühja.
Lapsed, olge kui mehed ja jääge kindlaks Seaduses, sest selle eest austatakse teid!