Piibel.NET
Otsing 1Mak 2:15-29; Ps 50:1bcd-2,5-6,14-15; Lk 19:41-44
(25 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 50 Aasafi laul. Vägev Jumal Issand kõneleb ja hüüab ilmamaale päikese tõusust selle loojakuni.
Siionist, kõige ilu täiusest, hakkab Jumal kiirgama.
„Koguge mulle kokku mu vagad, kes minuga on teinud lepingu ohvri juures!”
Siis taevad kuulutavad tema õigust, sest Jumal on kohtumõistja. Sela.
Too Jumalale ohvriks tänu ja tasu Kõigekõrgemale oma tõotused!
Ja hüüa mind appi ahastuse päeval; siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au!”
Luuka 19 Ja kui Jeesus lähedale jõudis, nuttis ta linna nähes tema pärast:
„Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja! Ent nüüd on see sinu silmade eest peidus.
Sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt
ja lõhuvad su maani maha, ja su lapsed sinu sees, ega jäta kivi kivi peale, seepärast et sa ei ole ära tundnud oma soosinguaega.”
1. Makkabite 2 Kuninga saadikud, kes pidid sundima usust taganemisele, tulid Moodeini linna, et seal hakataks ohverdama.
Ja paljud Iisraelist ühinesid nendega. Aga ka Mattatias ja tema pojad olid kokku tulnud.
Ja kuninga saadikud hakkasid rääkima ning ütlesid Mattatiasele: „Sina oled juht, austatud ja suur selles linnas ja sul on toetus poegade ja vendade poolt.
Astu nüüd esimesena ette ja tee kuninga käsu järgi, nõnda nagu on teinud kõik rahvad ja Juuda mehed ning need, kes Jeruusalemma on alles jäänud. Siis saate sina ja sinu pojad kuninga sõpradeks ja sind ning sinu poegi austatakse hõbeda ja kullaga ning paljude kingitustega.”
Mattatias aga vastas ja ütles valju häälega: „Isegi kui kõik rahvad kuninga valitsuse all oleval alal teda kuulda võtavad, nõnda et igaüks loobub oma vanemate jumalateenistusest ja alistub tema käskudele,
siis mina ja minu pojad ja minu vennad tahame käia oma vanemate lepingu kohaselt.
Hoitagu meid loobumast Seadusest ja korraldustest!
Meie ei võta seda kuninga sõna kuulda, et me oma jumalateenistusest kalduksime kõrvale, paremale või vasakule.”
Kui ta need sõnad oli ütelnud, siis astus ette üks Juuda mees kõigi nähes ja hakkas ohverdama Moodeini altaril kuninga käsu kohaselt.
Kui Mattatias seda nägi, siis ta vihastas ja tema sisemus kees. Õigusega tõusis temas viha. Ta jooksis ning tappis mehe altari juures.
Ka kuningamehe, kes sundis ohverdama, tappis ta selsamal viivul. Ja ta lõhkus altari.
Ta vihastas Seaduse kaitseks, tehes nagu Piinehas oli teinud Simriga, Salu pojaga.
Ja Mattatias hüüdis linnas valju häälega, üteldes: „Igaüks, kes tahab kindlaks jääda Seadusele ja lepingule, tulgu minu järel!”
Tema ja ta pojad põgenesid siis mägedesse ning jätsid linna maha kõik, mis neil oli.
Siis ka paljud, kes nõudsid õigust ja õiglust, läksid kõrbe, et elada seal,