Piibel.NET
Otsing 1Kr 16:13-24; Lk 5:1-11
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Luuka 5 Aga sündis, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama,
et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke.
Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahvahulki paadist.
Aga kui ta lõpetas kõnelemise, ütles ta Siimonale: „Sõua sügavale kohale ja laske oma võrgud vette loomuse katseks!”
Siimon vastas talle: „Õpetaja, me oleme terve öö vaeva näinud ega ole midagi saanud! Aga sinu sõna peale lasen ma võrgud vette.”
Ja kui nad olid seda teinud, püüdsid nad nii suure hulga kalu, et nende võrgud rebenesid.
Ja nad viipasid oma kaaslastele teises paadis, et need tuleksid neile appi. Ja need tulid, ja nad täitsid mõlemad paadid, nii et need olid vajumas.
Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlvede ette ja ütles: „Mine minu juurest ära, Issand, sest ma olen patune mees!”
Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga, kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud.
Nõndasamuti oli ka Sebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannesega, kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale: „Ära karda! Nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi!”
Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle.
1. Korintose 16 Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks!
Kõik teie teod sündigu armastuses!
Aga ma palun teid, vennad: te teate Stefanase peret, et see pere oli Ahhaias esimene pöörduma Kristuse poole. Nemad on pühendunud pühade abistamisele.
Alistuge teiegi niisugustele ja kõigile, kes aitavad kaasa ja näevad vaeva.
Ent ma rõõmustan Stefanase ja Fortunatuse ja Ahhaikose tulekust, sest nemad on täitnud teie aset,
nad on ju andnud hingamist minu ja teie vaimule. Tunnustage siis niisuguseid!
Aasia kogudused tervitavad teid! Palju tervitusi teile Issandas Akvilalt ja Priskalt koos kogudusega nende kojas.
Kõik vennad tervitavad teid! Tervitage üksteist püha suudlusega!
Tervitus on minu, Pauluse oma käega!
Kui keegi ei armasta Issandat, olgu ta ära neetud! Maaranata + See arameakeelne palvehüüd tähendab 'Meie Issand, tule' või 'Meie Issand tuleb'.  !
Issanda Jeesuse arm olgu teiega!
Minu armastus on teie kõikidega Kristuses Jeesuses!