Piibel.NET
Otsing 1Kn 22:1-23
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Kuningate 22 Kolm aastat elati nõnda, et Süüria ja Iisraeli vahel ei olnud sõda.
Aga kolmandal aastal läks Juuda kuningas Joosafat Iisraeli kuninga juurde.
Ja Iisraeli kuningas ütles oma sulastele: „Te ju teate, et Gileadi Raamot on meie oma, aga meie ei tee midagi, et võtta see ära Süüria kuninga käest!”
Ja ta küsis Joosafatilt: „Kas tuled koos minuga sõtta Gileadi Raamoti pärast?” Ja Joosafat vastas Iisraeli kuningale: „Nagu sina, nõnda mina, nagu sinu rahvas, nõnda minu rahvas, nagu sinu hobused, nõnda minu hobused.”
Aga Joosafat ütles Iisraeli kuningale: „Küsi ometi enne Issanda sõna!”
Siis Iisraeli kuningas kogus kokku prohvetid, ligi nelisada meest, ja küsis neilt: „Kas ma võin minna sõdima Gileadi Raamoti vastu või pean loobuma?” Ja nad vastasid: „Mine, ja Issand annab selle kuninga kätte!”
Aga Joosafat küsis: „Kas ei ole siin veel mõnda Issanda prohvetit, et saaksime temalt küsida?”
Ja Iisraeli kuningas vastas Joosafatile: „On küll veel üks mees, kellelt saaks küsida Issanda nõu. Aga mina vihkan teda, sest ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba. See on Miika, Jimla poeg.” Aga Joosafat ütles: „Kuningas ärgu rääkigu nõnda!”
Siis Iisraeli kuningas kutsus ühe hoovkondlase ja ütles: „Kähku siia Miika, Jimla poeg!”
Iisraeli kuningas ja Juuda kuningas Joosafat istusid kumbki oma aujärjel, mantlid seljas, rehepeksu väljakul Samaaria värava suus, ja kõik prohvetid kuulutasid nende ees.
Sidkija, Kenaana poeg, oli teinud enesele raudsarved ja ütles: „Nõnda ütleb Issand: Nendega pead sa puskima süürlasi, kuni nad on hävitatud!”
Ja kõik prohvetid kuulutasid sedasama ning ütlesid: „Mine Gileadi Raamotisse ja see õnnestub sul, sest Issand annab selle kuninga kätte!”
Ja käskjalg, kes oli läinud Miikat kutsuma, rääkis temaga ning ütles: „Vaata ometi, prohvetite sõnad on nagu ühest suust kuningale head; olgu siis sinugi sõnad nagu ühel nende hulgast ja räägi head!”
Aga Miika vastas: „Nii tõesti kui Issand elab, mina räägin, mis Issand mulle ütleb.”
Ja kui ta tuli kuninga juurde, siis ütles kuningas temale: „Miika! Kas me võime minna sõdima Gileadi vastu või peame loobuma?” Ja ta vastas temale: „Mine, ja see õnnestub sul, sest Issand annab selle kuninga kätte!”
Aga kuningas ütles temale: „Mitu korda ma pean sind vannutama, et sa ei räägiks mulle muud kui ainult tõtt Issanda nimel?”
Siis ta ütles: „Ma nägin kogu Iisraeli hajali olevat mägedel nagu lambad, kellel ei ole karjast. Ja Issand ütles: Neil pole isandaid. Igaüks pöördugu rahuga koju!”
Siis ütles Iisraeli kuningas Joosafatile: „Eks ma öelnud sulle, et ta ei kuuluta mulle head, küll aga halba!”
Aga Miika ütles: „Seepärast kuule Issanda sõna! Ma nägin Issandat istuvat oma aujärjel ja kogu taeva sõjaväe seisvat ta juures temast paremal ja vasakul pool.
Ja Issand ütles: Kes tahaks ahvatleda Ahabit, et ta läheks ja langeks Gileadi Raamotis? Siis rääkis üks nii ja teine rääkis naa.
Aga üks vaim tuli ja seisis Issanda ees ning ütles: Mina ahvatlen teda! Ja Issand küsis temalt: Kuidas?
Ja ta vastas: Ma lähen ja olen valevaim kõigi ta prohvetite suus. Siis ütles Issand: Sina oled ahvatleja ja küllap sa suudad. Mine ja tee nõnda!
Ja nüüd, vaata, Issand on pannud valevaimu kõigi nende sinu prohvetite suhu ja Issand on kuulutanud sulle halba.”