Piibel.NET
Otsing 1Kn 20,11;Ef 4,23;Hs 34,23–31; Õp 1,20–33
(25 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Kuningate 20 Aga Iisraeli kuningas vastas ja ütles: „Öelge: Vöö köitja ärgu kiidelgu nõnda nagu lahtipäästja!”
Õpetussõnad 1 Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel,
kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus:
„Kui kaua te, rumalad, armastate rumalust? Kui kaua meeldib hooplejail hoobelda ja alpidel vihata teadmist?
Pöörduge minu noomimise alla! Vaata, ma lasen teile voolata oma vaimu, teen teile teatavaks oma sõnad.
Et ma olen kutsunud, aga te olete tõrkunud, olen sirutanud oma käe, aga ükski pole tähele pannud,
ja et te pole hoolinud mitte ühestki minu nõust ega ole tahtnud mu noomimist,
siis naeran minagi teie õnnetust, pilkan, kui teie kohkumine tuleb,
kui teie kohkumine tormina tuleb ja teie õnnetus tuulekeerisena saabub, kui häda ja ahastus teile kallale kipuvad.
Siis nad hüüavad mind, aga mina ei vasta, otsivad mind, aga ei leia.
Sellepärast et nad on vihanud tunnetust ega ole valinud Issanda kartust,
et nad ei ole hoolinud minu nõust, vaid on põlastanud kõiki mu noomitusi,
peavad nad siis sööma oma tegude vilja ja küllastuma oma kavatsustest.
Sest rumalaid tapab nende taganemine ja alpe hukkab nende hooletus.
Aga kes mind kuulab, võib julgesti elada ja olla muretu, kurja kartmata.”
Hesekiel 34 Ja ma panen neile üheainsa karjase, kes karjatab neid, oma sulase Taaveti. Tema hakkab neid karjatama ja on neile karjaseks.
Ja mina, Issand, olen neile Jumalaks, ja mu sulane Taavet on vürst nende keskel. Mina, Issand, olen rääkinud.
Ja ma teen nendega rahulepingu ning lõpetan maalt kurjad metsloomad, et nad võiksid kõrbes julgesti elada ja metsades magada.
Ja ma annan neile ja sellele, mis on ümber mu künka, õnnistuse, ja ma lasen vihma sadada omal ajal: need on õnnistuse vihmad.
Ja puu väljal kannab vilja ja maa annab saaki, ja nad võivad olla julged oma maal. Ja nad saavad tunda, et mina olen Issand, kui ma murran katki nende ikkepuud ja päästan nad orjastajate käest.
Ja nad ei ole enam paganaile saagiks ega söö neid metsloomad, vaid nad võivad elada julgesti, ilma et keegi neid peletaks.
Ja ma lasen neile tõusta istanduse, mis saab kuulsaks, ja neid ei võta enam nälg maal ega pea nad kandma paganate teotust.
Ja nad saavad tunda, et mina, Issand, nende Jumal, olen nendega ja et nemad, Iisraeli sugu, on mu rahvas, ütleb Issand Jumal.
Ja teie olete mu lambad, mu karjamaa kari, teie, inimesed. Mina olen teie Jumal, ütleb Issand Jumal.”
Efesose 4 ning saada uueks oma mõttelaadilt