Piibel.NET
Otsing 1Jh 4:20-5:21; Mk 15:1-15
(38 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Markuse 15 Ja kohe varahommikul, kui ülempreestrid koos vanemate ja kirjatundjatega ning terve Suurkohus olid langetanud otsuse, viisid nad Jeesuse aheldatult ära ning andsid Pilaatuse kätte.
Ja Pilaatus küsis temalt: „Kas sina oled juutide kuningas?!” Jeesus aga kostis talle: „Need on sinu sõnad.”
Ja ülempreestrid kaebasid palju ta peale.
Aga Pilaatus küsis temalt taas: „Kas sa midagi ei vasta? Vaata, kui palju nad su peale kaebavad!”
Aga Jeesus ei vastanud enam midagi, nii et Pilaatus pani imeks.
Aga pühade eel tavatses maavalitseja vabaks lasta ühe vangi, keda nad palusid.
Koos mässumeestega, kes olid mässu ajal mõrva toime pannud, oli aheldatud üks Barabase-nimeline mees.
Ja üles tulnud rahvahulk hakkas paluma, et ta teeks neile nagu tal tavaks.
Pilaatus aga küsis neilt: „Kas te tahate, et ma lasen teile vabaks juutide kuninga?”
Ta ju mõistis, et ülempreestrid olid kadedusest Jeesuse tema kätte andnud.
Aga ülempreestrid ässitasid rahvahulka nõudma, et ta pigem laseks neile vabaks Barabase.
Pilaatus aga küsis neilt veel kord: „Mis ma siis pean tegema temaga, keda te nimetate juutide kuningaks?”
Nemad aga karjusid taas: „Löö ta risti!”
Pilaatus ütles neile: „Kuidas nii, mis halba ta siis on teinud?” Ent nemad karjusid üha valjemini: „Löö ta risti!”
Aga Pilaatus, tahtes rahvahulga meele järgi olla, laskis neile vabaks Barabase, ent Jeesust laskis piitsutada ja andis ta risti lüüa.
1. Johannese 4 Kui keegi ütleb: „Mina armastan Jumalat”, ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud.
Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda!
1. Johannese 5 Igaüks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud. Igaüks, kes armastab seda, kes ta on sünnitanud, armastab ka seda, kes temast on sündinud.
Sellest me tunneme ära, et armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja teeme tema käskude järgi.
See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske, ja tema käsud ei ole rasked.
Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.
Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg!
Tema on see, kes tuli vee ja verega + Vesi sümboliseerib Jeesuse ristimist, veri ristisurma.   - Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega, ja Vaim on selle tunnistajaks, sest Vaim on tõde.
Jah, tunnistajaid on kolm:
Vaim, vesi ja veri, ja need kolm on üks.