Piibel.NET
Otsing 1Aj 16:23-36
(14 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Ajaraamat 16 Laulge Issandale, kogu maailm, kuulutage päevast päeva tema päästet!
Jutustage paganate seas tema au, tema imeasju kõigi rahvaste seas!
Sest Issand on suur ja väga kiidetav, ja tema on kardetavam kui kõik muud jumalad.
Sest teiste rahvaste jumalad on ebajumalad, aga Issand on teinud taeva.
Aulikkus ja auhiilgus on tema palge ees, võimsus ja rõõm on tema asupaigas.
Rahvaste suguvõsad! Andke Issandale, andke Issandale au ja võimsus!
Andke Issandale tema nime au, tooge annetusi ja tulge tema palge ette, kummardage Issandat pühas ehtes!
Kogu maailm värisegu tema palge ees! Aga maailm jääb kindlaks, ei see kõigu.
Taevad rõõmustugu ja maa ilutsegu! Ja öelge paganate seas: „Issand on kuningas!”
Meri ja selle täius kohisegu, hõisaku väli ja kõik, mis seal on!
Siis rõkatagu rõõmust metsa puud Issanda ees, sest tema tuleb kohut mõistma maailmale!
Tänage Issandat, sest tema on hea, sest tema heldus kestab igavesti!
Ja öelge: „Päästa meid, meie pääste Jumal, kogu ja vabasta meid paganate seast, et saaksime tänada su püha nime ja hoobelda sinu kiitmisega!”
Tänu olgu Issandale, Iisraeli Jumalale, igavesest ajast igavesti! Ja kogu rahvas öelgu: „Aamen!” ning kiitku Issandat!”