Piibel.NET
Otsing Õp 21:1–6,10–13; Ps 119:1+27,30+34,35+44; Lk 8:19–21
(19 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 119 Õndsad on need, kelle elutee on laitmatu, kes käivad Issanda Seaduse järgi!
Oma korralduste teedest lase mind aru saada, ja ma tahan meelt mõlgutada su imeasjade üle.
Ma olen valinud ustavuse tee, ma olen pannud enese ette sinu seadused.
Anna mulle arusaamist panna tähele su Seadust ja seda pidada kõigest südamest!
Lase mind käia sinu käskude jalgrajal, sest see meeldib mulle!
Ma tahan hoida su Seadust alati, ikka ja igavesti,
Õpetussõnad 21 Kuninga süda on Issanda käes nagu veeojad: tema juhib seda, kuhu ta iganes tahab.
Kõik mehe teed on ta enese silmis õiged, aga Issand katsub südamed läbi.
Teha, mis õige ja kohus - see on Issandale olulisem kui ohver.
Ülbed silmad ja hooplev süda, õelate lamp, on patt.
Virga kavatsused toovad küll kasu, aga kõik ruttajad saavad ometi kahju.
Valeliku keelega varanduste soetamine on surma otsijate hajuv tuulevine.
Õela hing ihaldab kurja, ligimene ei leia armu tema silmis.
Kui pilkajat karistatakse, saab kohtlane targaks, ja kui tarka õpetatakse, võtab ta õpetust.
Õige pidagu silmas õela koda: õelad tõugatakse õnnetusse.
Kes suleb oma kõrva viletsa hädakisale, see peab ka ise karjuma vastust saamata.
Luuka 8 Siis tulid Jeesuse juurde tema ema ja ta vennad, kuid ei saanud temaga rahvahulga tõttu kokku.
Ja talle teatati: „Sinu ema ja su vennad seisavad väljas ja tahavad sind näha.”
Aga Jeesus kostis: „Minu ema ja mu vennad on need, kes Jumala sõna kuulevad ja selle järgi teevad.”