Piibel.NET
Pauluse teine kiri Timoteosele2. Timoteose
 
Eestikeelne Piibel 1997
1Tervitus ja tänu Paulus, Kristuse Jeesuse apostel Jumala tahtmisel selle elu
 tõotust mööda, mis on Kristuses Jeesuses, -

armsale pojale Timoteosele: Armu, halastust ja rahu Jumalalt
 Isalt ja Kristuselt Jeesuselt, meie Issandalt!

Ma olen tänulik Jumalale, keda ma oma esivanemate viisil puhta
 südametunnistusega teenin, alatasa meenutades sind oma eestpalvetes
 ööl ja päeval,

ning igatsedes sind näha, kui mulle tulevad meelde sinu pisarad, et ma
 saaksin täis rõõmu,

mäletades sinu siirast usku, mis esmalt elas sinu vanaemas Loises
 ja sinu emas Eunikes ja nüüd - selles olen ma veendunud - elab ka
 sinus.

Julgustus kartmatuks Kristuse tunnistamiseks Sel põhjusel tuletan ma sulle meelde, et sa taas õhutaksid lõkkele Jumala
 ande, mis on sinus minu käte pealepanemise kaudu.

Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse
 ja mõistlikkuse vaimu.

Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat ega mind, tema vangi,
 vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil,


  kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu,
nüüd on aga saanud avalikuks meie Päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse,

  mille kuulutajaks ja apostliks ning õpetajaks mind on seatud.
Sel põhjusel ma ka kannatan. Ent ma ei häbene, sest ma
 tean, kellesse ma olen uskuma hakanud ja olen veendunud, et tema on
 vägev hoidma minu hoolde usaldatut oma päevani.

Võta terve õpetuse eeskujuks see, mida sa minult oled kuulnud
 usus ja armastuses, mis on Kristuses Jeesuses!

Seda head, mis su hoolde on usaldatud, hoia Püha Vaimu abil,
 kes meis elab.

Sa tead seda, et mulle on pööranud selja kõik, kes on Aasias,
 nende seas Fügelos ja Hermogenes.

Issand andku halastust Onesiforose kodule, sest tema on mind
 sagedasti kosutanud ega ole häbenenud mu ahelaid,

vaid kui ta juhtus Rooma, otsis ta mind hoolega ning leidis
 üles.

Issand andku talle leida halastust Issanda käest oma päeval!
 Ja kui palju ta on abistanud mind Efesoses, tead sina kõige paremini.