Piibel.NET
Teine Moosese raamat2. Moosese
 
Eestikeelne Piibel 1997
27Põletusohvrialtar Tee akaatsiapuust altar, viis küünart pikk ja viis küünart lai;
 altar olgu neljanurgeline ja kolm küünart kõrge!

Tee selle neljale nurgale sarved; sarved olgu sellega ühest
 tükist ja karda see vasega!

Tee selle juurde kuuluvad nõud tuha koristamiseks, labidad,
 piserdusnõud, hargid ja sütepannid; kõik selle riistad tee vasest!

Tee sellele võrestik, võrgukujuline töö vasest; tee võrgule neli
 vaskrõngast nelja nurga külge!

Pane see allapoole altari äärt, et võrk ulatuks altpoolt vaadates
 poole altarini!

Tee altarile kandekangid, akaatsiapuust kangid, ja karda need
 vasega!

Kangid pistetagu rõngastesse; kangid olgu kummalgi pool altarit,
 kui seda kantakse!

Tee see laudadest õõnsakujulisena; nõnda nagu sulle mäel näidati,
 nõnda tehtagu see!

Õu Tee elamule õu: lõunakaares olgu õuel eesriided korrutatud
 linasest lõimest, saja küünra pikkuses ühe külje jaoks;

ja selle kakskümmend sammast ja kakskümmend vaskjalga; sammaste
 haagid ja põrgad olgu hõbedast!

Nõndasamuti olgu ka põhjapoolses pikemas küljes eesriideid saja
 küünra pikkuses, ja nende tarvis kakskümmend sammast ja kakskümmend
 vaskjalga; sammaste haagid ja põrgad olgu hõbedast!

Ja vastavalt õue laiusele, läänepoolses küljes, olgu viiskümmend
 küünart eesriideid, nende kümme sammast ja kümme jalga!

Õue laius esiküljes, ida pool, olgu viiskümmend küünart!
Seal olgu ühel pool viisteist küünart eesriideid, nende kolm
 sammast ja kolm jalga,

samuti olgu teisel pool viisteist küünart eesriideid, nende kolm
 sammast ja kolm jalga!

Õueväraval olgu kahekümneküünrane kate sinisest, purpurpunasest
 ja helepunasest lõngast ning korrutatud linasest lõimest
 kunstipäraselt kootud; sellel olgu neli sammast ja neli jalga!

Kõigil sambail ümber õue olgu hõbedast põrgad, samuti hõbedast haagid,
 aga vasest jalad!

Õue pikkus olgu sada küünart ja laius mõlemalt poolt viiskümmend
 küünart; eesriie olgu viis küünart kõrge, korrutatud linasest
 lõimest; ja jalad olgu vasest!

Kõik elamu riistad kõigeks selle teenistuseks, kõik vaiad ja
 kõik õue vaiad olgu vasest!

Korraldus lampide süütamiseks Ja sina käsi Iisraeli lapsi, et nad tooksid sulle valgustuse
 jaoks puhast tambitud oliiviõli, lampide alaliseks ülesseadmiseks.

Kogudusetelgis, väljaspool eesriiet, mis on tunnistuslaeka ees,
 peab Aaron oma poegadega seda korraldama Issanda ees õhtust
 hommikuni. See olgu igaveseks seadluseks Iisraeli laste tulevastele
 põlvedele!