Piibel.NET
Teine Kuningate raamat2. Kuningate
 
Eestikeelne Piibel 1997
16Juuda kuningas Aahas Pekahi, Remalja poja seitsmeteistkümnendal aastal sai kuningaks
 Aahas, Juuda kuninga Jootami poeg.

Aahas oli kuningaks saades kakskümmend aastat vana ja ta valitses
 Jeruusalemmas kuusteist aastat. Tema ei teinud, mis õige oli Issanda,
 tema Jumala silmis, nõnda nagu tema isa Taavet,

vaid käis Iisraeli kuningate teed ja laskis isegi oma poja käia
 läbi tule nende rahvaste jäledate tegude eeskujul, keda Issand oli
 ära ajanud Iisraeli laste eest.

Ta ohverdas ning suitsutas ohvrikünkail ja kõrgendikel ja iga
 halja puu all.

Siis tulid Süüria kuningas Retsin ja Iisraeli kuningas Pekah,
 Remalja poeg, sõdima Jeruusalemma vastu; ja nad piirasid Aahast, aga
 ei suutnud teda võita.

Sel ajal võttis Süüria kuningas Retsin Süüriale tagasi Eelati ja
 ajas juudalased Eelatist välja ja süürlased tulid Eelatisse ning
 elavad seal tänapäevani.

Aga Aahas läkitas käskjalad ütlema Assuri kuningale
 Tiglat-Pileserile: „Mina olen su sulane ja su poeg. Tule ja päästa
 mind Süüria kuninga ja Iisraeli kuninga käest, kes mulle kallale
 kipuvad!”

Ja Aahas võttis hõbeda ja kulla, mis leidus Issanda kojas ja
 kuningakoja varanduste hulgas, ning läkitas meeleheaks Assuri kuningale.

Ja Assuri kuningas kuulas teda; ja Assuri kuningas tuli
 Damaskuse vastu ning vallutas selle, viis rahva asumisele Kiiri ja
 surmas Retsini.

Kui kuningas Aahas läks Damaskusesse kohtama Assuri kuningat
 Tiglat-Pileserit, siis ta nägi Damaskuses olevat altarit ja kuningas
 Aahas saatis preester Uurijale altari kuju ja tegumoe, nii nagu see
 oli tehtud.

Ja preester Uurija ehitas altari täpselt selle eeskuju järgi,
 mille kuningas Aahas oli läkitanud Damaskusest; nõnda valmistas
 preester Uurija selle enne, kui kuningas Aahas jõudis Damaskusest
 tagasi.

Ja kui kuningas tuli Damaskusest ja nägi altarit,
 siis ta astus altari juurde ja ohverdas selle peal.

Ta süütas põlema oma põletus- ja roaohvri, valas joogiohvri ja
 piserdas altari peale oma tänuohvri vere.

Aga Issanda ees oleva vaskaltari kõrvaldas ta koja eest, uue
 altari ja Issanda koja vahelt, ja pani selle uue altari kõrvale põhja
 poole.

Ja kuningas Aahas andis preester Uurijale käsu, öeldes: „Süüta
 suurel altaril hommikune põletusohver ja õhtune roaohver ning kogu
 maa rahva põletusohver ja nende roaohver ja joogiohvrid; ja piserda
 selle peale kogu põletusohvri veri ja kogu tapaohvri veri; aga
 vaskaltari osas ma veel mõtlen!”

Ja preester Uurija tegi kõik nõnda, nagu kuningas Aahas käskis.
Ja kuningas Aahas raius ära aluste toed ning kõrvaldas pesunõu
 nende pealt; ja ta tõstis vaskmere vaskhärgade pealt, mis olid selle
 all, ja pani selle kivipõrandale.

Ja hingamispäeva kaetud käigu, mis oli ehitatud koja külge, ja
 kuninga välimise sissekäigu pööras ta Issanda koja poole Assuri
 kuninga pärast.

Ja mis veel tuleks öelda Aahasest, mis ta tegi, eks sellest ole
 kirjutatud Juuda kuningate Ajaraamatus?

Ja Aahas läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma
 vanemate juurde Taaveti linna; ja tema poeg Hiskija sai tema asemel
 kuningaks.