Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
17Juuda kuningas Joosafat Ja tema poeg Joosafat sai tema asemel kuningaks; tema
 kindlustas ennast Iisraeli vastu.

Ta pani sõjaväe kõigisse Juuda kindlustatud linnadesse ja
 paigutas valveüksused Juuda maale ja Efraimi linnadesse, mis
 tema isa Aasa oli vallutanud.

Ja Issand oli Joosafatiga, sest ta käis oma isa Taaveti
 varasematel teedel ega otsinud baale,

vaid ta otsis oma isa Jumalat ja käis tema käskude järgi
 ega teinud nagu Iisrael.

Issand kinnitas kuningriigi tema kätte ja kogu Juuda tõi
 Joosafatile ande; ja tal oli palju rikkust ning au.

Issanda teedel olles oli ta süda julge ja peale selle kõrvaldas
 ta Juudast veel ohvrikünkad ja viljakustulbad.

Oma valitsemise kolmandal aastal läkitas ta oma vürstid
 Ben-Haili, Obadja, Sakarja, Netaneeli ja Miika Juuda linnadesse
 õpetama,

ja koos nendega leviidid Semaja, Netanja, Sebadja, Asaeli,
 Semiramoti, Joonatani, Adonija, Toobija ja Toob-Adonija -
 leviidid; ja koos nendega preestrid Elisama ja Joorami.

Need õpetasid Juudas ja neil oli kaasas Issanda Seaduse raamat;
 nad käisid läbi kõik Juuda linnad ja õpetasid rahvast.

Hirm Issanda ees valdas kõiki Juuda ümberkaudsete maade
 kuningriike ja need ei sõdinud Joosafati vastu.

Ja vilistite poolt toodi Joosafatile ande ja rahamaksu;
 isegi araablased tõid temale lambaid ja kitsi: seitse tuhat
 seitsesada jäära ja seitse tuhat seitsesada sikku.

Ja Joosafat sai üha vägevamaks ning ta ehitas Juudasse
 kindlustatud paiku ja tagavaraladude linnu.

Temal olid suured tagavarad Juuda linnades ja sõjamehed,
 vahvad võitlejad, Jeruusalemmas.

Ja niisugune oli nende teenistuslik jaotus vastavalt nende
 perekondadele: Juuda tuhandepealikud: pealik Adna ja koos
 temaga kolmsada tuhat vahvat võitlejat;

tema kõrval pealik Joohanan ja koos temaga kakssada
 kaheksakümmend tuhat;

tema kõrval Amasja, Sikri poeg, kes oli enese
 vabatahtlikult Issandale pühendanud, ja koos temaga kakssada
 tuhat vahvat võitlejat.

Benjaminist: Eljada, vahva võitleja, ja koos temaga
 kakssada tuhat, kes olid relvastatud ammu ja kilbiga;

tema kõrval Joosabad ja koos temaga sada kaheksakümmend
 tuhat, kes olid sõjaks varustatud.

Need teenisid kuningat; ja peale nende olid need, keda
 kuningas oli pannud kindlustatud linnadesse kogu Juudas.