Piibel.NET
Teine Ajaraamat2. Ajaraamat
 
Eestikeelne Piibel 1997
12Egiptuse sõjakäik Juuda vastu Aga kui Rehabeami valitsus oli kindlustatud ja ta ise
 vägevaks saanud, siis ta hülgas Issanda Seaduse, ja koos
 temaga kogu Iisrael.

Siis sündis, et Rehabeami viiendal aastal tuli Egiptuse
 kuningas Siisak üles Jeruusalemma kallale - sest need seal olid
 olnud truuduseta Issanda vastu -

koos tuhande kahesaja sõjavankriga ja kuuekümne tuhande
 ratsanikuga; ja lugematu oli rahvas, kes koos temaga Egiptusest
 tuli: liibüalased, sukkid ja etiooplased.

Ja ta vallutas Juudas olevad kindlustatud linnad ning tuli
 kuni Jeruusalemmani.

Siis tuli prohvet Semaja Rehabeami ja Juuda vürstide
 juurde, kes olid Siisaki eest kogunenud Jeruusalemma, ja ütles
 neile: „Nõnda ütleb Issand: Te olete hüljanud minu, seepärast
 olen minagi teid jätnud Siisaki kätte.”

Siis Iisraeli vürstid ja kuningas alandasid endid ning
 ütlesid: „Issand on õiglane!”

Ja kui Issand nägi, et nad endid alandasid, siis tuli
 Issanda sõna Semajale; ta ütles: „Nad on endid alandanud. Mina
 ei hävita neid, vaid päästan nad varsti ega vala oma viha
 Jeruusalemma peale Siisaki käe läbi.

Aga nad saavad tema alamaiks, et nad õpiksid tundma, mis
 tähendab teenida mind ja mis tähendab teenida maiseid
 kuningriike.”

Ja Siisak, Egiptuse kuningas, tuli Jeruusalemma kallale
 ning võttis ära Issanda koja varandused ja kuningakoja
 varandused - ta võttis kõik ära, ta võttis ära ka kuldkilbid,
 mis Saalomon oli teinud.

Siis kuningas Rehabeam tegi nende asemele vaskkilbid ja
 andis need ihukaitsepealikute hooleks, kes valvasid kuningakoja
 ust.

Ja iga kord, kui kuningas läks Issanda kotta, tulid
 ihukaitsjad ja kandsid neid ja viisid need siis jälle tagasi
 ihukaitse ruumi.

Sellepärast, et ta ennast oli alandanud, pöördus Issanda
 viha temalt, et teda mitte sootuks hävitada; oli ju veel
 Juudaski mõndagi head.

Ja kuningas Rehabeam kindlustas ennast Jeruusalemmas ning
 valitses edasi; sest Rehabeam oli kuningaks saades olnud
 nelikümmend üks aastat vana ja ta valitses seitseteist aastat
 Jeruusalemmas, linnas, mille Issand kõigist Iisraeli
 suguharudest oli valinud, et panna sinna oma nimi; ta ema oli
 ammonlanna Naama.

Aga ta tegi kurja, sest ta ei valmistanud oma südant
 Issandat otsima.

Ja Rehabeami lood, varasemad ja hilisemad, eks need ole
 kirja pandud prohvet Semaja ja nägija Iddo lugudes, nõndasamuti see,
 mis puutub suguvõsakirjadesse? Rehabeami ja Jerobeami vahel olid kogu
 aja sõjad.

Siis Rehabeam läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti
 Taaveti linna. Ja tema poeg Abija sai tema asemel kuningaks.