Piibel.NET
Taanieli raamatu lisadTaanieli lisad
 
Eestikeelne Piibel 1997
4MANASSE PALVE „Issand, Kõigeväeline, meie vanemate Aabrahami, Iisaki, Jaakobi ja nende vaga soo Jumal,
kes sa oled teinud taeva ja maa koos kogu nende iluga,
kes sa oled aheldanud mere oma käskiva sõnaga, kes sa oled sulgenud sügavuse ja pitseerinud selle oma kardetava ja kuulsa nimega,
sina, kelle võimsuse ees kõik kohkub ja väriseb,
sest talumatu on sinu auhiilguse mõju, ja vastupandamatu on viha, millega sa ähvardad patuseid.
Aga mõõtmatu ja uurimatu on sinu tõotatud halastus.
Sest sina oled Kõigekõrgem, Issand, kaastundlik, pikameelne ja täis halastust, sa kahetsed kurja, mis inimesi tabab.
Sellepärast sina, Issand, õigete Jumal, ei ole seadnud meeleparandust õigetele, Aabrahamile, Iisakile ja Jaakobile, kes ei ole sinu vastu pattu teinud, vaid oled seadnud meeleparanduse minule, patusele.
Sest mina olen pattu teinud rohkem kui on mereliiva, minu üleastumisi on palju. Issand, neid on palju, ja mina ei ole väärt vaatama ja nägema taeva kõrgust oma ülekohtuste tegude rohkuse pärast.
Mind rõhuvad rasked raudahelad, oma pattude pärast ei saa ma ennast sirutada ja minul ei ole kergendust, sest olen äratanud sinu viha ja teinud kurja sinu ees, püstitades jäledaid ebajumalaid ja tehes palju pahandust.
Aga nüüd ma kummardan su ette südamest ja palun sinult armu:
Mina olen pattu teinud, Issand, mina olen pattu teinud, mina ise tunnen oma üleastumisi!
Ma palun sind anudes: Anna mulle andeks, Issand, anna mulle andeks! Ära lase mind hukkuda minu üleastumistes ja ära ole igavesti vihane, et pead meeles minu pahateod! Ära mõista mind alla maa sügavustesse, sest sina, Issand, oled kahetsejate Jumal!
Osuta minulegi oma headust ja päästa mind vääritut oma suure halastuse pärast!
Siis ma kiidan sind kõigil oma elupäevil, sest kogu taeva vägi laulab sulle kiitust ja sinu päralt on au igavesti. Aamen.”