Piibel.NET
Otsing Trl 1:1-9,15-17,19-30,33-62 või 1:41c-62; Ps 23:1bc-3a,3b-4,5,6; Jh 8:12-20
(69 vastet, leht 1 3-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 23 Taaveti laul. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind;
tema kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; su karjasekepp ja su sau, need trööstivad mind.
Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all; sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.
Johannese 8 Siis Jeesus rääkis neile taas: „Mina olen maailma valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus.”
Siis ütlesid variserid talle: „Sina tunnistad iseenese kohta, sinu tunnistus ei ole õige.”
Jeesus kostis: „Isegi kui ma enese kohta tunnistan, on minu tunnistus õige, sest ma tean, kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen. Aga teie ei tea, kust ma olen tulnud ja kuhu ma lähen.
Teie mõistate kohut maailma kombel, mina ei mõista kohut kellegi üle.
Aga kui ma mõistangi kohut, siis on minu otsus õige, sest mina ei ole üksi, vaid minuga on Isa, kes minu on saatnud.
Ja peale selle on ka teie Seadusesse kirjutatud, et kahe inimese tunnistus on õige.
Mina ise olen tunnistajaks enese kohta ning minu kohta tunnistab Isa, kes minu on saatnud.”
Siis nad ütlesid talle: „Kus on sinu Isa?” Jeesus vastas: „Teie ei tunne mind ega minu Isa. Kui te tunneksite mind, tunneksite te ka mu Isa.”
Neid sõnu rääkis Jeesus pühakojas aardekirstu juures õpetades, ja ükski ei vahistanud teda, sest tema tund ei olnud veel tulnud.
Taanieli lisad 1 Paabelis elas mees, Joojakim nimi.
Tema võttis naise nimega Susanna, Hilkija tütre, kes oli väga ilus ja kartis Issandat.
Tema vanemad olid vagad ja õpetasid oma tütart Moosese Seaduse järgi.
Joojakim oli väga rikas, ja temal oli rohuaed ta koja naabruses. Ja juudid kogunesid tema juurde, sest ta oli kõigist lugupeetuim.
Sel aastal oli rahva hulgast kohtumõistjaiks valitud kaks vanemat, kelle kohta Issand on ütelnud: „Ülekohus on tulnud Paabelist, vanemaist, kohtumõistjaist, kes näisid olevat rahva juhid.”
Need viibisid alati Joojakimi kojas ja nende juurde tulid kõik, kellel oli kohtuasju.
Ja kui rahvas keskpäeval oli ära läinud, siis Susanna läks ja jalutas oma mehe rohuaias.
Need kaks vanemat nägid teda iga päev sinna minevat ja jalutavat, ja nad hakkasid teda ihaldama.
Nad muutsid meelt ja pöörasid silmad ära, ei vaadanud taeva poole ega mõtelnud õiglase karistuse peale.
Ja sündis, kui nad ühel sobival päeval varitsesid, et naine läks sinna nagu eile ja üleeile, kaasas ainult kaks tüdrukut, ja tahtis rohuaias ennast pesta, sest oli palav.