Piibel.NET
Otsing Trk 7:22-8:1; Ps 119:89-90,91+130,135+175; Lk 17:20-25
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 119 Igavesti, Issand, jääb püsima sinu sõna taevas.
Põlvest põlve kestab su ustavus. Sina oled kinnitanud maa ja see seisab.
Sinu seaduste kohaselt nad püsivad tänapäev, sest need kõik on sinu sulased.
Kui su sõnad avanevad, annavad nad valgust, tehes arukaks kohtlasi.
Lase oma pale paista oma sulase peale ja õpeta mulle oma määrusi!
Elagu mu hing, et ta sind kiidaks, ja su seadused aidaku mind!
Luuka 17 Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile: „Jumala riik ei tule ettearvatavalt
ega öelda: „Ennäe, siin!” või „Seal!”, sest ennäe, Jumala riik on teie seas!”
Aga oma jüngritele ütles ta: „Päevad tulevad, mil te ihaldate näha üht Inimese Poja päevist, ja ei saa näha.
Siis öeldakse teile: „Ennäe, siin!” või „Ennäe, seal!” Ärge minge välja ja ärge jookske selle järele,
sest otsekui välk, mis taeva all välgatades sähvib ühest kohast teise, nõnda on Inimese Poeg oma päeval.
Kuid enne peab ta palju kannatama ja see sugupõlv tunnistab ta kõlbmatuks.
Saalomoni tark. 7 Sest temas on vaim: arukas, püha, ainulaadne, mitmekülgne, õrn, liikuv, läbinägev, rüvetamatu, kirgas, kahjustamatu, head armastav, terav,
vaba, heategev, inimesearmastaja, kindel, usaldatav, muretu, ja läbitungiv kõikidest vaimudest - arukatest, puhastest, õrnadest.
Sest tarkus on liikuvam igast liikumisest. Oma puhtuse tõttu ta läheb ja tungib läbi kõigest.
Tema on ju Jumala võimsuse hingus ja Kõigeväelise auhiilguse selge kiirgus, seepärast ei tungi midagi rüvedat temasse.
Sest ta on igavese valguse paistus ja Jumala mõjujõu puhas peegel ning tema headuse kuju.
Kuigi ainus, suudab ta kõike, ja jäädes muutumatuks, uuendab kõike. Põlvest põlve läheb ta vagade hingedesse ja teeb nõnda Jumala sõpru ning prohveteid.
Sest Jumal armastab ainult seda, kes elab koos tarkusega.
Jah, tarkus on toredam kui päike ja on üle igast tähtede seisust. Valgusega võrreldes leitakse see olevat suurepärasem.
Sest valgusele järgneb ju öö, aga tarkust ei võida kurjus.
Saalomoni tark. 8 Tarkus ulatub võimsasti maailma äärest ääreni ja valitseb kõike hästi.