Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Trk 11:23-12:2; Ps 145:1-2,8-9,10-11,13cd-14; 2Ts 1:11-2:2; Lk 19:1-10
(28 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 145Taaveti kiituslaul. Ma tõstan sind kõrgeks, mu Jumal, sa kuningas! Ja ma tänan su nime ikka ja igavesti! 
Iga päev ma tänan sind ja kiidan su nime ikka ja igavesti! 
Armuline ja halastaja on Issand, pika meelega ja suur helduselt. 
Hea on Issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. 
Sind ülistavad, Issand, kõik sinu teod, ja su vagad tänavad sind. 
Nemad kõnelevad sinu riigi auhiilgusest ja nad räägivad su vägevusest, 
Sinu riik on kõigi ajastute riik ja sinu valitsus kestab rahvapõlvest rahvapõlve. 
Issand toetab kõiki, kes on langemas, ja tema tõstab püsti kõik, kes on küüru vajutatud. 
Luuka 19Ja kui Jeesus jõudis Jeerikosse, läks ta sealt läbi. 
Ja vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi; see oli tölnerite ülem, ja ta oli rikas. 
Sakkeus püüdis näha saada, milline neist on Jeesus, aga see ei õnnestunud rahvahulga pärast, sest ta oli lühikest kasvu. 
Siis ta jooksis ettepoole ja ronis mooruspuu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealtkaudu minema. 
Ja kui Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles temale: „Sakkeus, tule kiiresti maha, sest täna pean ma jääma sinu kotta!” 
Ja Sakkeus tuli kiiresti maha ja võttis Jeesuse rõõmuga vastu. 
Ja seda nähes nurisesid kõik: „Tema on patuse mehe juurde öömajale läinud!” 
Sakkeus ütles aga Issanda ette astudes: „Vaata, Issand, poole oma varandusest annan ma vaestele, ja kui ma olen kelleltki midagi välja pressinud, siis ma annan neljakordselt tagasi.” 
Aga Jeesus ütles talle: „Täna on sellele kojale tulnud pääste, sest ka tema on Aabrahami poeg. 
Sest Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut.” 
2. Tessaloonika 1Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et ta oma väes teeks täielikuks kogu teie headuse meelepärasuse ja usu teo, 
et meie Issanda Jeesuse nimi kirgastuks teis ja teie temas, meie Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda. 
2. Tessaloonika 2Me palume aga teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde, 
et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega heidutada - ei vaimu ega sõna ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt -, otsekui Issanda päev oleks juba käes. 
Saalomoni tark. 11 Sina halastad aga kõigi peale, sest et sa suudad kõike, ja vaatad mööda inimeste pattudest, et nad meelt parandaksid. 
Sest sina armastad kõike, mis olemas on, ega põlga midagi, mida sa oled teinud, sest sina ei olegi loonud midagi, mida sa ise vihkaksid. 
Sest kuidas saaks midagi püsida, kui sina ei tahaks, või kuidas säiliks see, keda sina ei ole kutsunud?