Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Tn 9,18;Mt 20,1-16a; 1Kr 9,24-27; Ps 119,73-80;Jr 9,22-23
(31 vastet, leht 2 2-st)
Matteuse 20Kas ma ei tohi enese omaga teha, mida tahan? Või on sinu silm kade, et mina olen hea?” 
Nõnda saavad viimased esimesteks ja esimesed jäävad viimasteks. [Sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud.]” 
1. Korintose 9Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate! 
Ent iga võistleja on kasin kõiges; nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. 
Sellepärast ma jooksen, aga mitte nagu pimesi; ma võitlen, aga mitte nagu tuult pekstes, 
vaid ma löön oma ihu ja teen ta oma orjaks, et muile jutlustades ma ise ei muutuks väärituks.