Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Tn 9,18;Mt 20,1-16a; 1Kr 9,24-27; Ps 119,73-80;Jr 9,22-23
(31 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 119 Sinu käed on mind teinud ja valmistanud, anna mulle arusaamist, et ma õpiksin sinu käske! 
Kes sind kardavad, näevad mind ja rõõmustavad, et ma loodan sinu sõna peale. 
Ma tean, Issand, et su seadused on õiged ja et sa ustavuses mind oled vaevanud. 
Olgu nüüd su heldus mulle troostiks, nõnda nagu sa oled ütelnud oma sulasele! 
Tulgu su halastused minu peale, et ma elaksin, sest sinu Seadus on minu rõõm! 
Jäägu häbisse ülbed, et nad mind valega on ära eksitanud! Mina mõlgutan meeles sinu korraldusi. 
Pöördugu minu juurde need, kes sind kardavad ja tunnevad su tunnistusi! 
Olgu mu süda laitmatu su määrustes, et ma ei jääks häbisse! 
Jeremija 9 Nõnda ütleb Issand: Ärgu kiidelgu tark oma tarkusest, ärgu kiidelgu vägev oma vägevusest, ärgu kiidelgu rikas oma rikkusest, 
vaid kes kiitleb, kiidelgu sellest, et ta on arukas ja tunneb mind, et mina olen Issand, kes teeb head, õigust ja õiglust maal. Sest seesugused asjad on mu meele järgi, ütleb Issand. 
Taaniel 9Pööra, mu Jumal, oma kõrv ja kuule, ava oma silmad ja vaata meie hävingut ja linna, millele on pandud sinu nimi, sest me ei heida oma anumisi su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast! 
Matteuse 20Taevariik on majaisanda sarnane, kes läks varahommikul välja palkama töötegijaid oma viinamäele. 
Kui ta oli töölistega päevapalga kokku leppinud ühele teenarile, läkitas ta nad oma viinamäele. 
Ja kui ta läks välja kolmandal tunnil, + Päev ja öö jagati mõlemad 12 tunniks. 'Kolmas tund' tähendab aega kella kaheksast üheksani, 'üheteistkümnes tund' aega kella viieni pärastlõunal.   nägi ta turul teisi jõude seismas 
ja ta ütles neilegi: „Minge ka teie viinamäele, ja ma annan teile, mis iganes õiglane!” 
Ja need läksid. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ning tegi nõndasamuti. 
Aga kui ta üheteistkümnendal tunnil välja läks, leidis ta teisi seisvat ja ütles neilegi: „Mis te siin kogu päeva jõude seisate?” 
Nad ütlesid talle: „Meid ei ole keegi palganud.” Ta ütles neile: „Minge ka teie viinamäele!” 
Aga kui õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma valitsejale: „Kutsu töölised ja anna neile palk viimasest kuni esimeseni!” 
Ja üheteistkümnendal tunnil palgatud tulid ning said igaüks ühe teenari. 
Kui siis esimesed tulid, oletasid nad, et nemad saavad rohkem, aga nemadki said igaüks ühe teenari. 
Aga kui nad selle olid saanud, siis nad nurisesid majaisanda üle: 
„Need viimased on töötanud ainult ühe tunni, ent sina oled teinud nad võrdseks meiega, kes me oleme kandnud päeva koormat ja lõõska!” 
Isand aga vastas ühele nendest: „Sõber, ma ei tee sulle ülekohut! Kas sa ei leppinud minuga kokku ühele teenarile? 
Võta oma palk ja mine oma teed, aga sellele viimasele tahan ma anda nagu sullegi!