Piibel.NET
Otsing Tn 7:1-3, 15-18; Ps 149 või Ps 150; Ef 1:11-23; Lk 6:20-31
(47 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 149 Halleluuja! Laulge Issandale uus laul, tema kiituslaul vagade koguduses!
Iisrael rõõmustagu oma tegijast! Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast!
Nad kiitku ringtantsus tema nime, trummide ja kanneldega mängigu nad temale!
Sest Issandal on hea meel oma rahvast, ta ehib viletsad päästega.
Vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites!
Neil olgu suus Jumala ülistus ja käes kaheterane mõõk,
et valmistada kättemaks paganarahvaile ja nuhtlus rahvahõimudele,
et siduda nende kuningad ahelaisse ja panna jalaraudu nende auväärsed mehed,
et saata täide nende kohta kirja pandud kohtuotsus! See on auks kõigile tema vagadele. Halleluuja!
Psalm 150 Halleluuja! Kiitke Jumalat tema pühamus! Kiitke teda tema võimsas taevalaotuses!
Kiitke teda tema vägevate tegude pärast! Kiitke teda tema määratut suurust mööda!
Kiitke teda pasuna helidega! Kiitke teda naabli ja kandlega!
Kiitke teda trummide ja ringtantsudega! Kiitke teda keelpillide ja viledega!
Kiitke teda helisevate simblitega! Kiitke teda kumisevate simblitega!
Kõik, kellel on eluõhku, kiitku Issandat! Halleluuja!
Taaniel 7 Paabeli kuninga Belsassari esimesel aastal nägi Taaniel voodis olles und ja nägemusi oma peas. Siis ta kirjutas unenäo üles, tegi selle sisust kokkuvõtte.
Taaniel hakkas rääkima ja ütles: „Ma nägin oma nägemuses öösel, vaata, neli taeva tuult panid voogama suure mere.
Ja neli suurt metsalist tõusid merest, üksteisest erinevad.
Mina, Taaniel, olin selle tõttu ärevil ja nägemused mu peas kohutasid mind.
Ma astusin ühe juurde seal seisjaist ja palusin temalt seletust kõigi nende asjade kohta; ja ta vastas mulle ning tegi nende asjade tähenduse mulle teatavaks:
„Need suured metsalised, keda on neli, on neli kuningat, kes tõusevad maa peal.
Aga Kõigekõrgema pühad saavad kuningriigi ja kuningriik jääb neile igaveseks - igavesest ajast igavesti.”
Luuka 6 Ja Jeesus tõstis silmad oma jüngrite poole ja ütles: „Õndsad olete teie, vaesed, sest teie päralt on Jumala riik!
Õndsad olete teie, kes te nüüd nälgite, sest teie saate küllaga! Õndsad olete teie, kes te nüüd nutate, sest teie saate naerda!
Õndsad olete teie, kui inimesed teid vihkavad ja kui nad teid endi keskelt välja lükkavad ja teid häbistavad ja teie nime põlu alla panevad Inimese Poja pärast!