Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Tn 2,21;Lk 21,31;Ap 13,42-52; Jos 11,16-23
(21 vastet, leht 1 1-st)
Joosua 11Nõnda võttis Joosua kogu selle maa mäestiku ja kogu Lõunamaa, ja kogu Goosenimaa, ja madalmaa ja lagendiku, ja Iisraeli mäestiku ja madaliku, 
alates Paljasmäest, mis tõuseb Seiri suunas, kuni Baal-Gaadini Liibanoni orus Hermoni mäe all; ja kõik nende kuningad sai ta oma valdusesse, lõi neid ja surmas nad. 
Kaua aega pidas Joosua sõda kõigi nende kuningatega. 
Ei olnud muud linna, kes oleks teinud rahu Iisraeli lastega, peale hiivlastega asustatud Gibeoni; nad võitsid kõiki sõjaga. 
Sest see olenes Issandast, kes tegi nende südamed kangeks, nõnda et nad tulid sõdima Iisraeli vastu, et neid hävitataks sootuks, ilma et neile armu antaks, vaid just hävitataks, nagu Issand oli Moosesele käsu andnud. 
Ja sel ajal tuli Joosua ning hävitas anaklased mäestikust, Hebronist, Debirist, Anabist, kogu Juuda mäestikust; ja kogu Iisraeli mäestikust; Joosua hävitas nad sootuks koos nende linnadega. 
Iisraeli laste maale ei jäänud anaklasi; neid jäi ainult Assasse, Gatti ja Asdodisse. 
Ja Joosua võttis kogu maa, just nagu Issand oli Moosesele öelnud; ja Joosua andis selle Iisraelile pärisosaks osade viisi, vastavalt nende suguharudele. Ja maa puhkas sõjast. 
Taaniel 2 Tema muudab aegu ja aastaid, tema tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid; tema annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. 
Luuka 21Nõnda ka teie, kui te näete kõike seda sündivat, tundke, et Jumala riik on lähedal! 
Apostlite 13Kui nad siis välja läksid, paluti apostleid ka järgmisel hingamispäeval neid asju rääkima. 
Pärast sünagoogist äraminekut järgnesid paljud juudid ja jumalakartlikud proselüüdid + Proselüüt oli inimene, kes polnud sünnilt juut, kuid oli täielikult omaks võtnud juudiusu. Vt Mt 23:15; Ap 2:11.   Paulusele ja Barnabasele, kes vestlesid nendega ja veensid neid jääma Jumala armusse. 
Aga järgmisel hingamispäeval kogunes peaaegu kogu linn Issanda sõna kuulama. 
Rahvahulki nähes muutusid juudid väga kadedaks ja vaidlesid pilgates vastu Pauluse sõnadele. 
Paulus ja Barnabas aga ütlesid avalikult: „Meie kohus oli rääkida Jumala sõna esiteks teile, aga et teie selle enesest ära tõukasite ega arva end igavest elu väärivat, siis vaata, me pöördume paganate poole. 
Sest nõnda on meid Issand käskinud: „Ma olen su pannud paganate valguseks, et sa oleksid päästeks ilmamaa otsani.”” 
Seda kuuldes rõõmustasid paganad ja ülistasid Issanda sõna ning said usklikuks, nii palju kui neid oli määratud igaveseks eluks. 
Ja Issanda sõna levis üle kogu maakonna. 
Aga juudid ässitasid kõrgemast seisusest jumalakartlikke naisi ja linna ülikuid, õhutades neid taga kiusama Paulust ja Barnabast, ning kihutasid nad välja oma piirkonnast. 
Nemad aga raputasid tolmu oma jalgadelt nende peale ja tulid Ikoonioni. 
Ja jüngrid said täis rõõmu ja Püha Vaimu.