Piibel.NET
Otsing Tn 11,32;Mt 5,16;2Ms 15,22–27; Tb 5,1–17a (1–23) Ii 8,1–22
(47 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
2. Moosese 15 Siis Mooses käskis Iisraeli Kõrkjamere äärest edasi minna; nad läksid Suuri kõrbesse ja käisid kõrbes kolm päeva ega leidnud vett.
Nad jõudsid Maarasse, aga ei saanud Maara vett juua, sest see oli kibe; seepärast pandi sellele nimeks Maara + Nimi Maara tähendab 'kibe'.  .
Ja rahvas nurises Moosesega, öeldes: „Mida me joome?”
Aga tema hüüdis Issanda poole ja Issand näitas temale ühte puud; siis ta heitis selle vette ja vesi muutus magusaks. Seal andis Issand rahvale seaduse ja õiguse, ja seal ta katsus teda läbi.
Ja ta ütles: „Kui sa tõesti kuulad Issanda, oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsatki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen Issand, su ravija.”
Siis nad tulid Eelimisse; seal oli kaksteist veeallikat ja seitsekümmend palmipuud. Ja seal nad lõid leeri üles vee äärde.
Iiob 8 Siis rääkis suhiit Bildad ja ütles:
„Kui kaua sa tahad seda kuulutada, kui kaua on sõnad su suust nagu tugev tuul?
Kas Jumal peaks väänama õigust või Kõigevägevam väänama õiglust?
Kui su lapsed pattu tegid tema vastu, siis ta andis nad nende üleastumise võimusesse.
Kui sa otsid Jumalat ja anud Kõigevägevamat,
kui sa oled aus ja otsekohene, siis ta ärkab nüüd sinu pärast ja taastab su eluaseme, nagu see peab olema.
Ja olgugi su algus väike, sa saad siiski lõpuks väga suureks.
Aga küsi ometi eelmiselt põlvelt ja pane tähele, mida nende isad on uurinud.
Sest meie oleme eilsed ega tea midagi, meie päevad maa peal on ju nagu vari.
Eks nad õpeta sind ja räägi sulle ja too oma südamest sõnu esile?
Kas kõrkjas kasvab seal, kus pole muda, või sirgub pilliroog ilma veeta?
Alles veel kasvujõus, lõikamata, kuivab see kiiremini kui kõik muu rohi.
Niisugune lõpp on kõigil, kes unustavad Jumala, ja jumalatu inimese lootus kaob.
Ta usk on härmalõnga sarnane ja ta usaldus on otsekui ämblikuvõrk.
Ta toetub oma kojale, aga see ei pea vastu, ta haarab sellest kinni, aga see ei jää püsti.
Ta haljendab päikese paistel ja tema võsud levivad üle ta aia.
Ta juured on põimunud kivikangrusse, ta näeb kivide koda.
Aga kui Jumal hävitab tema ta asemelt, siis ta salgab teda: „Ma ei ole sind näinudki!”
Vaata, niipalju oligi temal teekonnarõõmu. Ja mullast võrsub juba teine.