Piibel.NET
Otsing Tb 6:10-11a;7:1,9-17;8:4-10; Ps 128:1bcd-2,3,4-5a, 5bc-6; Mk 12:28b-34
(31 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 128 Palveteekonna laul. Õnnis on igaüks, kes kardab Issandat, kes käib tema teedel.
Sa sööd siis oma käte vaevast, sa oled õnnis ja su käsi käib hästi.
Su naine on nagu viljakas viinapuu su maja nurgas; su pojad on nagu õlipuu võsud su laua ümber.
Vaata, nõnda õnnistatakse tõesti meest, kes kardab Issandat!
Issand õnnistagu sind Siionist ja saagu sa näha Jeruusalemma head põlve kogu oma eluaja!
Ja saagu sa näha oma laste lapsi! Rahu Iisraelile!
Markuse 12 Ja üks juurdeastunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt: „Milline on kõige esimene käsk?”
Jeesus vastas: „Esimene on: Kuule, Iisrael, Issand, meie Jumal, on ainus Issand,
ja armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga!
Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast! Mingit muud neist suuremat käsku ei ole.”
Ja kirjatundja ütles talle: „Hästi, Õpetaja, sa ütlesid tõtt, et tema on Ainus ja ei ole teist peale tema;
ja armastada teda kogu südamega ja kogu mõistusega ja kogu jõuga ning armastada ligimest nagu iseennast on palju rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid.”
Ja Jeesus, nähes, et kirjatundja vastas arukalt, ütles talle: „Sa ei ole kaugel Jumala riigist.” Ja keegi ei julgenud teda enam küsitleda.
Toobit 6 Ja kui nad jõudsid Ekbatanasse,
siis ingel ütles noormehele: „Vend, täna ööbime Ragueli juures, tema on sinu sugulane ja temal on üksainus tütar, Saara nimi.
Toobit 7 Aga Tobias ütles Raafaelile: „Asarja, mu vend, räägi nüüd sellest, millest sa tee peal kõnelesid, et kavatsus täide läheks!”
Ingel jutustas siis loo Raguelile. Ja Raguel ütles Tobiasele: „Söö, joo ja ole rõõmus! Sest sina võid võtta minu tütre. Ometi pean sulle avaldama tõe:
ma olen andnud oma tütre seitsmele mehele, ja igaüks neist suri, kui läks öösel tema juurde. Nüüd aga ole rõõmus!”
Aga Tobias ütles: „Mina ei maitse siin midagi, enne kui olete tema ette toonud ja teie ise seisate minu ees.” Raguel ütles siis: „Võta tema nüüd seaduse kohaselt! Sina ju oled tema sugulane ja tema on sinu! Armuline Jumal andku teile kõike head!”
Ta kutsus oma tütre Saara, võttis tema käest kinni ja andis tema Tobiasele naiseks, üteldes: „Vaata, Moosese seaduse järgi võta tema ja vii ta oma isa juurde!” Ja ta õnnistas neid.
Ta kutsus nüüd oma naise Edna, ja võtnud paberilehe, kirjutas ta selle peale lepingu ning pitseeris selle. Siis nad hakkasid sööma.
Pärast seda kutsus Raguel oma naise Edna ja ütles temale: „Õde, sea korda teine kamber ja vii Saara sinna!”
Naine tegi, nagu kästi, ja viis Saara sinna. Saara hakkas siis nutma. Tema aga kuivatas oma tütre pisaraid ja ütles talle:
„Ole julge, mu laps! Taeva ja maa Issand andku sulle rõõmu kurvastuse asemel! Ole julge, tütar!”
Toobit 8 Kui uks oli suletud mõlema tagant, siis Tobias tõusis voodist ja ütles: „Tõuse üles, õde, ja palvetagem, et Issand halastaks meie peale!”