Piibel.NET
Otsing Tb 3:1-11a,15-17a; Ps 25:2-3,4-5,6-7bc,8-9; Mk 12:18-27
(32 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 25 Mu Jumal, sinu peale ma loodan, ärgu ma jäägu häbisse; ära lase mu vaenlasi rõõmust hõisata minu pärast!
Ei jää ju häbisse ükski neist, kes sind ootavad; häbisse jäävad need, kes kerglaselt sinust loobuvad.
Issand, anna mulle teada oma teed, õpeta mulle oma teeradu!
Juhi mind oma tõeteel ja õpeta mind; sest sina oled mu pääste Jumal, sind ma ootan kogu päeva!
Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust, sest need on maailma ajastu algusest!
Ära tuleta meelde mu nooruse patte ega mu üleastumisi; mõtle minule oma heldust mööda, oma headuse pärast, oh Issand!
Hea ja õiglane on Issand; sellepärast ta õpetab patustele õiget teed.
Ta juhib alandlikud käima õiguses ja õpetab alandlikke oma teele.
Markuse 12 Ja Jeesuse juurde astusid saduserid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid temalt:
„Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud, et kui kellegi vend sureb ja jätab naise ega jäta järele last, et ta vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama järglase vennale.
Oli seitse venda. Ja esimene võttis naise ja surres ei jätnud järglast järele.
Ja teine võttis tema ja suri järglast jätmata, ja kolmas nõndasamuti.
Ja need seitse ei jätnud järele järglast. Viimasena kõigist suri ka naine.
Ülestõusmisel nüüd, kui nad üles tõusevad - kelle naine nende seast ta peab olema? Ta on ju olnud naiseks neile seitsmele.”
Jeesus lausus neile: „Kas te mitte ei eksi, sellepärast et te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge?
Kui surnud üles tõusevad, siis nad ju ei võta naisi ega lähe mehele, vaid on nagu inglid taevas.
Surnute kohta aga, et nad üles äratatakse - kas te ei ole lugenud Moosese raamatust kibuvitsapõõsa loost, kuidas Jumal ütles Moosesele: „Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal”?
Tema ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Te eksite rängalt!”
Toobit 3 Siis ma jäin kurvaks, nutsin ja palvetasin ahastuses, üteldes:
„Issand, sina oled õiglane ja kõik sinu teod ja teed on halastus ning tõde. Sina mõistad alati tõelist ja õiget kohut!
Mõtle minu peale ja vaata mind! Ära nuhtle mind minu pattude ja eksimuste pärast, ka mitte selle pärast, millega minu vanemad on pattu teinud sinu ees!
Sest nemad ei võtnud kuulda sinu käske, ja sina andsid meid rüüstata, vangi viia, surma, ja pilkeiks kõigile rahvaile, kelle keskele me oleme pillutatud.
Ja nüüd on õiglased sinu paljud nuhtlused, mida sa paned minu peale minu ja minu vanemate pattude pärast, sest meie ei ole pidanud sinu käske. Meie ei ole ju sinu ees elanud tões.
Talita nüüd minuga, nagu sinu meelest hea on! Käsi ära võtta mu hing, et võiksin lahkuda ja mullaks saada, sest minul on parem surra kui elada! Olen ju kuulnud valelikke teotusi ja minu kurvastus on suur. Käsi, et juba nüüd saaksin lahti oma vaevast, igavesse asupaika! Ära pööra oma palet minult ära!”
Selsamal päeval sündis, et Meedia Ekbatanas teotati ka Saarat, Ragueli tütart, tema isa teenijatüdrukute poolt.