Piibel.NET
Otsing Tb 12:1,5–15,20a;Ps 103:1,8–13;Mk 12:38–44;
(27 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 103 Taaveti laul. Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime!
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest.
Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha.
Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda.
Sest otsekui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad.
Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised.
Otsekui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad.
Markuse 12 Ja suur rahvahulk kuulas Jeesust meeleldi.Ja ta ütles oma õpetuses: „Hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad kõndida pikkades kuubedes ja soovivad teretamisi turgudel
ja esimesi istmeid sünagoogides ja esimesi kohti võõruspidudel,
kes neelavad alla lesknaiste majad ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks. Need saavad seda rängema kohtuotsuse.”
Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahvahulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju.
Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani kaks leptonit, see on ühe veeringu.
Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile: „Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu,
sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.”
Toobit 12 Ja Toobit kutsus oma poja Tobiase ning ütles temale: „Muretse, poeg, tasu mehele, kes koos sinuga käis, ja temale tuleb ka lisa anda!”
Ta kutsus ingli ning ütles temale: „Võta pool kõigest, mida olete kaasa toonud!”
Aga ingel kutsus nad kahekesi kõrvale ja ütles neile: „Kiitke Jumalat ja tänage teda, andke temale suurt au ja tänage teda kõigi elavate ees selle eest, mis ta teile on teinud! Hea on kiita Jumalat ja kõrgeks tõsta tema nime, kui te austavalt jutustate Jumala tegudest! Ärge kõhelge teda tänamast!
Ilus on pidada salajas kuninga saladust, Jumala tegude avaldamine on aga auline. Tehke head, siis ei taba teid kuri!
Hea on palve koos paastumise, almuste ja õiglusega. Parem pisut õiglusega kui palju ülekohtuga! Parem on anda almuseid kui koguda kulda!
Sest almus päästab surmast ja peseb ära iga patu. Kes annavad almuseid ja on õiglased, need elavad kaua,
aga kes pattu teevad, need on omaenese elu vaenlased.
Mina ei taha teie eest midagi varjata. Ma olen ju ütelnud, et ilus on pidada kuninga saladust, Jumala tegude avaldamine on aga auline.
Ja nüüd, siis kui sina ja sinu minia Saara palvetasite, viisin mina teie palve meeldetuletuse Püha ette. Kui sa surnuid matsid, siis olin mina nõndasamuti sinu juures.
Kui sa ei kõhelnud tõusmast ja jätsid oma söömaaja, et minna surnut matma, siis heategu ei jäänud mulle saladuseks, vaid ma olin koos sinuga.
Ja nüüd on Jumal mind läkitanud terveks tegema sind ja sinu miniat Saarat.