Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jeesus SiirakSiiraki
45Jumala tegude ülistus ajaloosJa Issand laskis temast tõusta õnnistatud mehe,
 kes leidis armu kogu elava silmis,
 armas Jumalale ja inimestele:
 Moosese, kelle mälestus on õnnistuseks. 

Ta seadis tema au poolest võrdseks pühakutega
 ja vaenlaste hirmuks tegi tema suureks. 

Tema sõna läbi laskis ta sündida imetegusid,
 ta austas teda kuningate ees,
 andis temale käsud oma rahva jaoks
 ja näitas temale pisut oma auhiilgusest. 

Tema ustavuse ja alandlikkuse pärast ta pühitses teda,
 valis tema kõigi inimeste hulgast, 

laskis tal kuulda oma häält
 ja viis ta tumedasse pilve.
 Ja palgest palgesse andis ta temale käsud,
 elu ja tunnetuse seaduse,
 et ta õpetaks Jaakobile lepingut
 ja Iisraelile tema õiguskorda. 

Aaroni, tema venna Leevi suguharust,
 ülendas Issand pühaks, temaga sarnaseks. 

Ta tegi temaga igavese lepingu
 ja andis temale rahva preestriameti.
 Ta rõõmustas teda iluehtega
 ja pani temale selga aukuue. 

Ta riietas teda suurima toredusega
 ja määras temale kindlad esemed:
 püksid, ülekuue ja õlarüü. 

Ta ümbritses teda granaatõuntega,
 paljude kuldkellukestega ümberringi,
 mis helisesid, kui ta astus,
 et templis kuulduks kõla
 meeldetuletuseks tema rahva poegadele. 

Ja veel: püha kuuega, kullast,
 sinisest ja purpurpunasest lõngast,
 kirjatud töö;
 selle juurde: kohtu-rinnakilp uurimi ja tummimiga,
 helepunasest korrutatud lõngast,
 kunstipärane töö, 

pitsatitaoliselt uurendatud kalliskividega
 kuldraamistuses,
 kivikirjaja töö,
 meeldetuletuseks uurendatud kirjaga
 vastavalt Iisraeli suguharude arvule; 

ja kuldlaubaehe peakatte küljes,
 püha pitsati jäljendiga,
 uhke aumärk, suurepärane töö,
 silmailu, veetlev kaunistus. 

Enne Aaronit ei ole seesugust olnud,
 eales ei ole seda kandnud võõras,
 vaid ainult tema oma pojad
 ja tema järeltulijad üha edasi. 

Tema ohvrid põletati täiesti
 kaks korda päevas, alaliselt. 

Mooses täitis tema käed
 ja võidis teda püha õliga.
 Sellest tuli igavene leping temaga
 ja tema sooga taeva päeviks:
 teenida Issandat, olla preestriks
 ja õnnistada tema rahvast tema nimel. 

Ta valis Aaroni kõigi elavate hulgast
 Issandale ohvrit tooma:
 suitsutusohvrit ja healõhnalist mälestusohvrit
 lepituseks oma rahva eest. 

Ta andis temale oma käsud,
 meelevalla seaduste üle,
 et õpetada Jaakobile oma tunnistusi
 ja valgustada Iisraeli oma Seaduses. 

Võõrad astusid üles tema vastu
 ja kadestasid teda kõrbes,
 mehed Daatani ja Abirami ümber,
 ning Korahi jõuk vihas ja raevus. 

Issand nägi seda
 ja see ei meeldinud temale:
 nad hukati vihahoos.
 Ta tegi nendega imeteo:
 hävitas nad tuleleegis. 

Aga Aaronile lisas ta au
 ja andis temale pärisosa:
 jaotas temale esmaannid uudseviljast,
 valmistas külluses leiba kõigepealt. 

Jah, nad sõid ka Issanda ohvreid,
 neid, mida ta oli andnud temale ja tema soole. 

Aga rahva maast ei saanud ta pärisosa
 ega olnud temal omandit rahva keskel,
 sest: „Mina ise olen sinu omand ja pärisosa!” 

Ja Piinehas, Eleasari poeg,
 au poolest kolmas,
 oli innukas Issanda kartuses
 ja rahva taganedes jäi kindlaks
 õiges hinge otsustavuses
 ning tõi Iisraelile lepituse. 

Seetõttu kinnitati temaga rahuleping:
 ta pidi olema pühamu ja oma rahva eestseisja,
 nõnda et temale ja tema soole
 pidi igavesti jääma preestriameti auväärsus. 

Nõnda nagu oli leping Taavetil,
 Iisai pojal Juuda suguharust,
 et kuningriik on päritav ainult pojalt pojale,
 nõnda oli päritavus ka Aaronil ja tema sool. 

Andku Issand tarkust teie südamesse,
 et mõistaksite kohut tema rahvale õiguses,
 et nende õnn ei kaoks
 ja nende au jääks põlvest põlve!