Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Jeesus SiirakSiiraki
15Tarkuse õnnistusestKes Issandat kardab, teebki nõnda,
 ja kes Seadusest kinni peab, saab targaks. 

Ja tarkus tuleb talle vastu nagu ema
 ja võõrustab teda nagu neitsilik naine. 

Tarkus toidab teda arukuse leivaga
 ja annab talle juua oma tarkuse vett. 

Ta toetub sellele ega kõigu,
 ta hoiab sellest kinni ega jää häbisse. 

Tarkus ülendab teda ligimesest kõrgemale
 ja avab tema suu koguduse keskel. 

Ta leiab hea meele ja rõõmupärja
 ning pärib igavese nime. 

Arutud inimesed ei saa targaks
 ja patused mehed ei saa tarkust näha. 

Uhkusest on tarkus kaugel
 ja valelikud mehed ei mõtle tema peale. 

Kiituslaul ei sobi patuse suhu,
 sest Issand ei ole seda temale läkitanud. 

Sest kiituslaul võib kõlada ainult tarkuses,
 ja Issand juhatab seda hästi. 

TahtevabadusestÄra ütle: „On Issanda süü,
 et olen taganenud” -
 sest mida tema vihkab, seda ära tee! 

Ära ütle: „Tema ise on mind eksitanud” -
 sest patust meest tema ei vaja. 

Issand vihkab kõike jäledat,
 ja see ei ole armas ka neile, kes teda kardavad. 

Tema lõi alguses inimese
 ja jättis sellele vaba tahte: 

kui tahad, siis pead käske,
 ja jääd ustavaks, kui meeldib. 

Tema on pannud sinu ette tule ja vee:
 kumba tahad - siruta käsi! 

Inimese ees on elu ja surm:
 kumma ta neist valib, see temale antakse. 

Sest Issanda tarkus on suur,
 ta on vägev valitsemises ja näeb kõike. 

Tema silmad on nende peal, kes teda kardavad,
 ja ta teab kõiki inimese tegusid. 

Tema ei ole kedagi käskinud olla jumalakartmatu
 ega ole kellelegi andnud luba pattu teha.