Piibel.NET
Otsing Srk 6:5-17; Ps 119:12,16,18,27,34,35; Mk 10:1-12
(31 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 119 Tänu olgu sulle, Issand! Õpeta mulle oma määrusi!
Sinu määrustest ma tunnen head meelt, ma ei unusta sinu sõna.
Ava mu silmad nägema su Seaduse imesid!
Oma korralduste teedest lase mind aru saada, ja ma tahan meelt mõlgutada su imeasjade üle.
Anna mulle arusaamist panna tähele su Seadust ja seda pidada kõigest südamest!
Lase mind käia sinu käskude jalgrajal, sest see meeldib mulle!
Markuse 10 Ja Jeesus tõusis ja tuli Juudamaa alale sinnapoole Jordanit. Ja ta juurde voolas kokku rahvast ja ta õpetas neid, nagu tal oli tavaks.
Ja Jeesuse juurde astus varisere, kes küsisid temalt teda kiusates: „Kas mees tohib lahutada oma naisest?”
Aga tema vastas neile: „Mida Mooses teil käskis?”
Nemad ütlesid: „Mooses lubas kirjutada lahutustunnistuse, kui tahetakse naisest lahutada.”
Jeesus ütles aga neile: „Teie kõva südame pärast kirjutas ta teile selle käsu,
aga loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks.
Seepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole
ja need kaks saavad üheks, nõnda et nad enam ei ole kaks, vaid üks liha.
Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!”
Ja kodus hakkasid jüngrid taas temalt selle kohta küsima
ja Jeesus ütles neile: „Kes iganes lahutab oma naisest ja võtab teise, rikub tollega abielu,
ja kui naine on lahutanud oma mehest ja läheb teisele, rikub ta abielu.”
Siiraki 6 Sõbralik suu teeb enesele palju sõpru ja hästi kõnelev keel saab palju häid vastuseid.
Olgu küll palju neid, kes sinuga rahus elavad, aga üksainus tuhandeist olgu sulle nõuandjaks!
Kui leiad enesele sõbra, siis pane ta proovile ja ära teda otsekohe usalda!
Sest mõni on küll sõber, niikaua kui temale meeldib, aga ei jää selleks, kui sinul on raske aeg.
Mõni sõber muutub vaenlaseks ja avalikustab riiu sinule teotuseks.
Mõni on sõber lauakaaslasena, aga ei jää selleks, kui sinul on raske aeg:
sinu õnnepõlves sarnaneb ta sinuga ja kohtleb siiralt sinu kodakondseid,