Piibel.NET
Otsing Srk 35:12-14,16-18; Ps 34:2-3,17-19,23; 2Tm 4:6-8,16-18; Lk 18:9-14
(24 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 34 Ma tänan Issandat igal ajal, alati on tema kiitus minu suus.
Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad.
Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus.
Õiged kisendavad ja Issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest.
Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt, ja päästab need, kellel on rusutud vaim.
Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib.
Luuka 18 Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged, ja panid teisi eimillekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna:
„Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner.
Seisma jäädes palvetas variser endamisi: „Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner.
Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan.”
Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: „Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!”
Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse.”
2. Timoteose 4 Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes.
Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu.
Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille Issand, õiglane kohtunik, oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist.
Kui ma esimest korda kohtus enese eest kostsin, siis ei seisnud keegi mu kõrval, vaid kõik jätsid mu maha. Ärgu pandagu seda neile süüks!
Aga Issand seisis minu kõrval ja tegi mu vägevaks, et sõna kuulutamine minu läbi saaks täielikult teoks ja kõik rahvad seda kuuleksid; nii ma olen välja kistud lõvi suust.
Küll Issand kisub mu välja igast kurjast teost ja viib mu varjule oma taevasesse kuningriiki. Tema päralt olgu kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.
Siiraki 35 sest Issand on kohtumõistja ja ükski ei ole auline tema ees.
Tema ei eelista kedagi vaeste vastu, vaid võtab kuulda rõhutute palveid.
Tema ei põlga vaeslapse anumist ega lesknaist, kui see oma kaebed kuuldavale toob.
Kes Jumalat kogu südamega teenib, võetakse vastu, ja tema palve ulatub pilvedeni.
Alandliku palve tungib pilvest läbi, enne kui see on pärale jõudnud, ei ole tal lohutust,
ta ei lõpeta, enne kui Kõigekõrgem tähele paneb, õiglaselt kohut mõistab ja õigust teeb.