Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Srk 24:1-2,8-12; Ps 147:12-13,14-15,19-20ab; Ef 1:3-6,15-18; Jh 1:1-18 või 1:1-5,9-14
(39 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 147 Ülista, Jeruusalemm, Issandat! Siion, kiida oma Jumalat! 
Sest tema on teinud tugevaks su väravate riivid, tema õnnistab su lapsi sinu sees. 
Ta annab rahu su piirile, ta küllastab su tuumaka nisuga. 
Ta läkitab oma ütlused maa peale, rutusti jookseb tema sõna. 
Ta annab teada oma sõna Jaakobile ja Iisraelile oma määrused ja seadused. 
Nõnda ei ole tema teinud ühelegi paganarahvale, ja tema seadusi ei ole nad tundnud. Halleluuja! 
Johannese 1 Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. 
Seesama oli alguses Jumala juures. 
Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud 
tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus. + Teisiti interpunkteerides võib tõlkida: 'Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus.'   
Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. 
Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes, 
see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. 
Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama valgusest. 
Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. 
Ta oli maailmas, ja maailm on tekkinud tema läbi, ja maailm ei tundnud teda ära. 
Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. 
Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, 
kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest, ei mehe tahtest, vaid Jumalast. 
Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde. 
Johannes tunnistas temast ja hüüdis valjusti: „Tema ongi see, kelle kohta mina ütlesin: See, kes tuleb pärast mind, on olnud minu eel, sest tema oli enne kui mina.” 
Jah, meie kõik oleme võtnud tema täiusest, ja armu armu peale. 
Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. 
Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud Poeg, kes on Isa rinna najal, tema on meile teate toonud. 
Efesose 1 Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses;