Piibel.NET
Otsing Srk 17:1-15; Ps 103:13-14,15-16,17-18a; Mk 10:13-16
(23 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 103 Otsekui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad.
Sest ta teab, millist tegu me oleme; tal on meeles, et oleme põrm.
Inimese elupäevad on nagu rohi: ta õitseb nõnda nagu õieke väljal;
kui tuul temast üle käib, ei ole teda ja tema ase ei tunne teda enam.
Aga Issanda heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad, ja tema õigus jääb laste lastele,
neile, kes peavad tema lepingut ja mõtlevad tema korraldustele, et teha nende järgi.
Markuse 10 Ja Jeesuse juurde toodi lapsi, et ta neid puudutaks. Ent jüngrid sõitlesid toojaid.
Aga Jeesus sai seda nähes pahaseks ja ta ütles neile: „Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik!
Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna.”
Ja ta kaisutas neid ja õnnistas neid, pannes käed nende peale.
Siiraki 17 Issand lõi inimese mullast ja saadab ta sinna tagasi.
Inimestele andis ta loetud päevad ja seatud aja, ja andis neile meelevalla selle üle, mis maa peal on.
Nagu iseeneselegi, pani ta neile rüüks rammu ja tegi nad omaenese kuju sarnaseks.
Kartuse nende ees pani ta kogu loodu peale ning seadis nad valitsema loomade ja lindude üle.
Ta andis neile vaba tahte, keele ja silmad ja kõrvad ning südame järelemõtlemiseks.
Ta täitis nad arukuse ja tarkusega ning näitas neile head ja kurja.
Ta pani nende südamesse oma silma, et näidata neile oma tegude suurust,
et nad püha nime ülistades kuulutaksid tema suuri tegusid.
Ta andis neile tarkust ja pärandiks eluseaduse.
Ta tegi nendega igavese lepingu ja näitas neile oma kohtumõistmisi.
Nende silmad nägid suurt auhiilgust ja nende kõrvad kuulsid tema võimsat häält.
Ta ütles neile: „Hoiduge igast ülekohtust!” ning andis neile käsu, kuidas omavahel olla.
Inimeste teed on alati tema ees, ei jää need tema silmadele varjatuks.