Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Sakarja
9Iisraeli naaberrahvaid karistatakseEnnustus:
 Issanda sõna on Hadrakimaal
 ja tema hingamispaik on Damaskus,
 sest Issand hoiab oma silma inimeste peal
 nagu kõigil Iisraeli suguharudel, 

ka Hamatil, mis on Damaskuse piiril,
 ka Tüürosel ja Siidonil,
 kuigi need on väga targad. 

Tüüros on ehitanud enese kindluseks,
 ta on kuhjanud kokku hõbedat nagu põrmu
 ja kulda nagu tänavapori. 

Vaata, Issand teeb ta vaeseks,
 paiskab ta müüri merre
 ja laseb tal tules hävida. 

Askelon näeb seda ja kardab,
 ka Assa, ja väriseb väga;
 samuti Ekron, sest ta lootus muutub häbiks.
 Assast hukkub kuningas
 ja Askelonis ei elata enam. 

Asdodis hakkavad elama võõrad
 ja ma kaotan vilistite kõrkuse. 

Ma kõrvaldan ta suust vere
 ja ta hammaste vahelt jäledused:
 temastki jääb jääk meie Jumalale,
 temastki saab nagu üks Juuda pealik,
 ja Ekron on võrreldav jebuuslastega. 

Ma löön leeri üles oma koja kaitseks,
 minejate ja tulijate pärast,
 et rõhuja ei tuleks enam neile kallale,
 sest nüüd ma olen seda näinud oma silmaga. 

Siioni tulevane kuningasOle väga rõõmus, Siioni tütar,
 hõiska, Jeruusalemma tütar!
 Vaata, sulle tuleb sinu kuningas,
 õiglane ja aitaja.
 Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas,
 emaeesli sälu seljas. 

Mina hävitan Efraimist sõjavankrid
 ja sõjaratsud Jeruusalemmast,
 sõjaammudki hävitatakse.
 Ja tema kuulutab rahvaile rahu
 ning valitseb merest mereni,
 Frati jõest ilmamaa ääreni. 

Siioni vangid vabastatakseJa sulle:
 Sinu lepinguvere pärast
 ma vabastan su vangid august,
 kus pole vett. 

Pöörduge tagasi turvapaika,
 lootusrikkad vangid,
 sest ma kuulutan täna:
 Ma tahan sulle kahekordselt tasuda! 

Sest ma vinnastan enesele
 Juuda nagu ammu,
 panen Efraimi nooleks peale.
 Ja ma õhutan su pojad, Siion,
 sinu poegade kallale, Jaavan.
 Ma teen sind kangelase mõõga sarnaseks. 

Siis ilmub Issand nende kohale
 ja tema nool läheb välja nagu välk;
 ja Issand Jumal puhub sarve
 ning tuleb lõunatormides. 

Vägede Issand kaitseb neid,
 tema lingukivid purevad liha,
 joovad verd nagu veini
 ja täituvad otsekui piserdusnõu,
 otsekui altari nurgad. 

Ja Issand, nende Jumal,
 aitab neid sel päeval
 nagu oma rahva karja;
 sest otsekui laubaehte kivid
 peavad nad sätendama tema maal. 

Tõesti, kui hea ja ilus see on!
 Vili kosutab noori mehi
 ja viinamarjamahl neidusid.